Home Lưu trữ

KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI 2019 - 2020

Viết bởi Trường Phổ thông dan tộc bán trú - trung học cơ sở mường mùn   
Thứ năm, 12 Tháng 9 2019 08:29

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG  HỒ CHÍ MINH

LĐ TRƯỜNG TPDTBT-THCS

MƯỜNG MÙN

Mường Mùn, ngày 10  tháng 09 năm 2019

Số:  01/ KH LĐ - THCSMM                                
KẾ HOẠCH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI

Năm học 2019 - 2020


I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích
- Nhằm tổng kết hoạt động công tác Đội và phong trào năm học 2018 - 2019.
- Đưa ra Phương hướng hoạt động công tác Đội và phong trào năm học 2018 - 2019
- Bầu BCH Liên đội năm học 2019 - 2020.

2. Yêu cầu

- 100% Chi đội thực hiện

- Xác định nhiệm vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể
II.Thời gian, địa điểm
1. Đại hội trù bị
- 9 giờ 00’, ngày 13 tháng  9 năm 2019. (Tiết 3, Thứ 6)
- Địa điểm: Phòng Hội đồng sư phạm Nhà trường.

2. Đại hội chính thức
- 15 giờ 00,  ngày 14 tháng 9 năm 2018 (Tiết 4, thứ 7)
- Địa điểm: Phòng Hội đồng sư phạm Nhà trường.

3. Chuẩn bị

- Trang trí, thu dọn lễ đài:  Đoàn thanh niên. (Lường Văn Duy)

- Kê, dọn bàn ghế: Chi đội 9A1. (GVCN cô Nguyễn Thị Hằng)

- Vệ sinh phòng: Chi đội 8A5. (GVCN thầy Đỗ Thị Bình)

- Tiếp nước: Đội Danh dự.
III. Thành phần tham dự
1. Đại biểu mời:
- Chi bộ nhà trường : 1 đại biểu.
- Ban giám hiệu : 1 đại biểu.
- Đại biểu Hội đồng Đội Huyện (Huyện Đoàn): 1 đại biểu.

- Đại biểu Đoàn Xã  : 1 đại biểu.
- Công Đoàn nhà trường : 1 đại biểu.
- Đại diện Hội Phụ huynh học sinh : 1 đại biểu.
- BCH Chi đoàn nhà trường : 1 đại biểu.
- Tổng phụ trách Đội : 1 đại biểu.
- GVCN Khối 6, 7, 8, 9 : 20 Anh, Chi phụ trách.
2. Đại biểu học sinh:
- BCH liên đội năm học 2018 - 2019 : 3 đại biểu.
- Mỗi chi đội bầu 3 đội viên xuất sắc đi dự : 60 đại biểu.
IV. Chương trình đại hội

1. Chương trình
* Đại diện liên đội trao khăn quàng cho đại biểu.

 1. 1. Ổn định tổ chức.
 2. 2. Nghi lễ chào cờ.
 3. 3. Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu.
 4. 4. Bầu đoàn chủ tịch.
 5. 5. Đoàn chủ tịch lên làm việc, giới thiệu thư ký ĐH,thông qua chương trình ĐH.
 6. 6. Diễn văn khai mạc.
 7. 7. Trình bày dự thảo báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động công tác Đội.
 8. 8. Phát biểu đóng góp của HĐĐ cấp trên và Ban lãnh đạo nhà trường.

9. Đại hội thảo luận biểu quyết báo cáo tổng kết và phương hướng hoạt động Đội.

 1. 10. Bầu Ban chỉ huy Liên đội.
 2. 11. Đại hội giải lao – sinh hoạt văn nghệ.
 3. 12. Công bố kết quả bầu cử.
 4. 13. Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt.
 5. 14. TPT công nhận BCH Liên đội mới, trao nhiệm vụ.
 6. 15. Thư ký Đại hội trình bày dự thảo nghị quyết.
 7. 16. Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết
 8. 17. Đánh giá kết quả Đại hội.
 9. 18. Bế mạc.

2. Dự trù kinh phí
* Kinh phí tổng thể cho Đại hội:1.090.000đ (Một triệu, không trăm chin mươi nghìn đồng).
- Khăn quàng cho đại biểu: (30 x 5.000đ) : 150.000đ
- Bánh, kẹo Đại hội: (86 x 10.000đ) : 860.000đ
- Nước uống Đại biểu : 50.000đ
- Phong bì gửi giấy mời : 20.000đ
- Cấp hiệu BCH Liên đội (10 x 5.000đ): 50.000đ
Trên đây là kế hoạch Đại hội, Đại biểu Liên đội năm học 2019 - 2020, Liên đội kính trình BGH, GVCN , BCH Chi đoàn xem xét, chỉ đạo và thực hiện  để Liên đội tổ chức Đại hội đúng kế hoạch.

BHG NHÀ TRƯỜNG                                  TM/BCH LIÊN ĐỘI

HIỆU TRƯỞNG TPT ĐỘI

 

 

 

 

Vũ Tiến Dũng                                        Ngọc Thanh Mạnh