Home Lưu trữ

Đại hội Chi bộ trường THTH nhiệm kỳ 2020-2022

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ sáu, 14 Tháng 2 2020 00:27

Ngày 12/02/2020, Chi bộ trường TH Thực hành ĐHSP đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã thông qua bảng tổng kết nhiệm kỳ 2017-2020, bảng phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022. Thảo luận, góp ý cho bản dự thảo văn kiện Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Trường ĐHSP TP.HCM. Đại hội cũng đã bầu ra một Chi ủy mới gồm 3 thành viên:

1. Đồng chí Đỗ Công Đoán: Bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng

2. Đồng chí Hồ Lộc Thuận: Phó Bí thư chi bộ, Phó CTCĐ

3. Đồng chí Hồ Thị Mỹ Vân: ủy viên, Tổ Trưởng