Home Lưu trữ

Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên

Viết bởi Trường THPT Ngô Gia tự   
Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 00:28

Xin giới thiệu với quý Thầy Cô tài liệu học Bồi dưỡng thường xuyên, gồm 35 Module, định dạng PDF

Module 1: File đính kèm

Module 2: File đính kèm

Module 3: File đính kèm

Module 4: File đính kèm

Module 5:

Module 6: File đính kèm

Module 7: File đính kèm

Module 8: File đính kèm

Module 9:

Module 10: File đính kèm

Module 11: File đính kèm

Module 12: File đính kèm

Module 13: File đính kèm

Module 14: File đính kèm

Module 15: File đính kèm

Module 16: File đính kèm

Module 17: File đính kèm

Module 18: File đính kèm

Module 19: File đính kèm

Module 20: File đính kèm

Module 21: File đính kèm

Module 22: File đính kèm

Module 23: File đính kèm

Module 24: File đính kèm

Module 25:

Module 26:

Module 27:

Module 28: File đính kèm

Module 29: File đính kèm

Module 30: File đính kèm

Module 31: File đính kèm

Module 32: File đính kèm

Module 33: File đính kèm

Module 34: File đính kèm

Module 35: File đính kèm

Module 36: File đính kèm

Module 37:

Module 38: File đính kèm

Module 39: File đính kèm

Module 40: File đính kèm

Module 41: File đính kèm