Home Lưu trữ

Tổ chức lễ phát động chủ đề năm học 2013 – 2014

Viết bởi Trường THCS Nguyễn An Khương   
Thứ sáu, 30 Tháng 8 2013 17:10

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HỒ CHÍ MINH

BCH HUYỆN HÓC MÔN

***

Số:     /TB-ĐTNHóc Môn, ngày    tháng 8  năm 2013

THÔNG BÁO

V/v tổ chức lễ phát động chủ đề năm học 2013 – 2014

chủ đề “Tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt”

_________

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐĐ ngày 27 tháng 8 năm 2013 của Hội đồng Đội Thành phố về việc tổ chức lễ phát động chủ đề năm học 2013 – 2014, chủ đề “Tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt” và hướng dẫn tổ chức hưởng ứng tại cơ sở;

Ban Thường vụ Huyện Đoàn Hóc Môn thông báo đến các Liên Đội về việc tổ chức lễ hưởng ứng chủ đề năm học như sau:

I. HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHỦ ĐỀ NĂM HỌC TẠI CÁC LIÊN ĐỘI

- Lễ hưởng ứng chủ đề năm học được tổ chức lồng ghép trong chương trình ngày lễ khai giảng năm học mới của đơn vị.

1. Thời gian tổ chức: Tổ chức lồng ghép trong lễ khai giảng năm học.

2. Hình thức, nội dung tổ chức:

- Liên đội tổ chức Lễ hưởng ứng thực hiện chủ đề năm học trong ngày lễ khai giảng theo chương trình cụ thể như sau:

+ Văn nghệ chào mừng.

+ Chào cờ, hát quốc ca – đội ca.

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

+ Đọc thư của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

+ Phát biểu của Hiệu trưởng – Hiệu trưởng đánh trống khai trường.

+ Phát biểu hưởng ứng chủ đề năm học “Tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt” của Liên Đội trưởng và đăng ký nội dung “Liên đội em làm nghìn việc tốt”.

+ Các thủ tục đón chào học sinh khối lớp 1, khối lớp 6.

+ Bế mạc ngày hội.

* Lưu ý:

- Các đơn vị có thể phối hợp thêm các nội dung trong chương trình ngày hội như:

+ Tổ chức đăng ký thực hiện công trình măng non và phát động các hoạt động thực hiện chủ đề năm học “Tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt”.

+ Tổ chức sân chơi chào đón năm học mới hoặc chương trình giao lưu “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Đất vườn trầu”, trao học bổng, quà tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

II. PHÂN CÔNG ĐẠI BIỂU THAM DỰ:

- Để động viên các Liên Đội, tạo khí thế sôi nổi chung trong toàn huyện nhằm tiến tới thực hiện thành công nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, Ban Thường vụ Huyện Đoàn thông báo phân công đại biểu tham dự Lễ hưởng ứng chủ đề năm học 2013 – 2014 tại các Liên Đội, cụ thể như sau:


STT

ĐẠI BIỂU

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ

Đặng Trần Trúc Dao

(0902967119)

Bí thư Huyện Đoàn

TH Thới Thạnh

Trịnh Ngọc Sơn

(0909516051)

Phó Bí thư Huyện Đoàn

THCS Xuân Thới Thượng

Huỳnh Thị Thu Cúc

(0909334761)

Phó Bí thư Huyện Đoàn – Chủ tịch HĐĐ huyện

THCS Tân Xuân


Nguyễn Xuân Nhã

(01224727691)

UVTV Huyện Đoàn – Phó GĐ Nhà thiếu nhi huyện

TH Nam Kỳ Khởi Nghĩa

Trần Thị Quí Kim

(0988289896)

UVTV Huyện Đoàn

THCS Tô Ký

Mai Thị Thanh Vân

(0906843653)

UVTV Huyện Đoàn

TH Bùi Văn Ngữ

Lê Thị Bạch Tuyết

(0983083944)

UVTV Huyện Đoàn

TH Ấp Đình

Lê Trung Tính

(01224617051)

UVTV Huyện Đoàn

TH Tam Đông

Lê Thị Kiều Oanh

(01677215597)

Cán bộ Huyện Đoàn

TH Dương Công Khi

Trần Thanh Trúc

(0909345134)

Cán bộ Huyện Đoàn

TH Nguyễn An Ninh

Trương Đặng Thu Hiền

(0902513569)

Cán bộ Huyện Đoàn

TH Trần Văn Danh

Trần Hớn Quang

(0934032239)

Cán bộ Huyện Đoàn

THCS Lý Chính Thắng 1

Trần Thị Thanh Huyền

(01223011110)

Cán bộ Huyện Đoàn

TH Tân Hiệp

Trần Thanh Tân

(0938123846)

Bí thư Đoàn xã Bà Điểm

THCS Phan Công Hớn

Trần Thanh Luân

(0909994993)

Phó Bí thư Đoàn xã Bà Điểm

TH Tây Bắc Lân

Đỗ Văn Hiệp

(0903080417)

Bí thư Đoàn xã Trung Chánh

THCS Trung Mỹ Tây 1

Nguyễn Võ Hoài Thanh

(0937873574)

Phó Bí thư Đoàn xã Trung Chánh

TH Mỹ Huề

Lê Trung Ngân

(01227317283)

Bí thư xã Đoàn Xuân Thới Sơn

THCS Nguyễn Hồng Đào

Vũ Thanh Hưng

(0937881698)

Phó Bí thư xã Đoàn Xuân Thới Sơn

TH Nhị Xuân

Hồ Văn Lâm

(0934651544)

Bí thư Đoàn xã Xuân Thới Thượng

TH Ngã Ba Giồng

Nguyễn Đình Hiển

(0979587512)

Phó Bí thư xã Đoàn Xuân Thới Thượng

TH Xuân Thới Thượng

Phạm Thanh Dũng

(0939416211)

Bí thư xã Đoàn Thới Tam Thôn

THCS Tam Đông 1

Nguyễn Phương Thảo

(0908701098)

Phó Bí thư xã Đoàn Thới Tam Thôn

TH Tam Đông 2


Nguyễn Quốc Bảo

(0932067366)

Bí thư xã Đoàn Tân Thới Nhì

TH Lý Chính Thắng 2


Lê Công Sơn

(0918858709)

Bí thư xã Đoàn Đông Thạnh

THCS Đông Thạnh


Nguyễn Thị Thanh Tuyền

(0937355733)

Phó Bí thư xã Đoàn Đông Thạnh

TH Hoàng Hoa Thám


Nguyễn Thành Trung

(0937261926)

Bí thư Đoàn Thị trấn Hóc Môn

THCS Nguyễn An Khương

Lý Trần Đỗ Quyên

(01214982545)

Phó Bí thư Đoàn Thị trấn Hóc Môn

THCS Thị Trấn

Trần Nguyễn Minh Cường

(0933732401)

Bí thư xã Tân Hiệp

THCS Đỗ Văn Dậy

Trần Trường Hưng

(0902491103)

Phó Bí thư Đoàn xã Tân Hiệp

TH Cầu Xáng

Phan Thanh Hải

(0902797344)

Bí thư Đoàn xã Đông Thạnh

THCS Đặng Công Bỉnh

Đặng Thanh Vân

(01228092282)

Phó Bí thư Đoàn xã Nhị Bình

TH Võ Văn Thặng

  1. N

Nguyễn Phạm Thanh Vân

(0982783644)

Bí thư Đoàn xã Xuân Thới Đông

TH Tân Xuân

Phạm Thị Thu Ngân

(01223938620)

Phó Bí thư Đoàn xã Xuân Thới Đông

TH Trần Văn Mười

Cao Thị Minh Thuyền

(0945212340)

Bí thư Đoàn xã Tân Xuân

TH Mỹ Hòa

Phạm Đình Chiến

(0905555048)

UV.BCH Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn Công an huyện

TH Thới Tam

Nguyễn Hồng Sơn

(0906613011)

UV.BCH Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn Cơ quan Chính quyền

TH Nhị Tân

Trần Thị Ái Vân

(0918417750)

UV.BCH Huyện Đoàn, uyHuye65Bí thư Chi đoàn Cơ quan Đảng – Đoàn thể

TH Trương Văn Ngài- Trang phục đại biểu tham dự: Áo Thanh niên Việt Nam.

- Căn cứ phân công đại biểu tham dự như trên, các Liên Đội chủ động liên hệ mời đại biểu tham dự lễ hưởng ứng chủ đề năm học của đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện Đoàn đề nghị các đồng chí được phân công tham dự đúng thời gian để động viên các Liên Đội hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 với chủ đề “Tiếp bước cha anh, làm nghìn việc tốt”.


Nơi nhận:

- Ban Dân vận (để báo cáo);

- Trưởng Phòng GD&ĐT huyện;

- TLTN Phòng GD&ĐT huyện;

- BTV Huyện Đoàn;

- Đại biểu được phân công ở mục II;

- BGH các trường TH, THCS;

- TPT các Liên Đội TH, THCS;

- Lưu VP.

TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN

BÍ THƯ

Đặng Trần Trúc Dao