Home Lưu trữ

Kế hoạch hoạt động Thư viện năm học 2012 - 2013

Viết bởi Trường THCS Thanh Thạch - Tuyên Hóa - Quảng Bình   
Thứ tư, 21 Tháng 11 2012 05:04

Phòng GD & ĐT Tuyên Hóa

Trường THCS Thanh Thạch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH THƯ VIỆN

Năm học: 2012 - 2013

I. Những căn cứ để xây dựng kế hoạch.

Căn cứ vào quyết định 01/ 2003/ QĐ-13GD&ĐT ngày 02/ 01/ 2003 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT về việc ban hành quy định tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ vào công văn 11185/GD trường học ngày 17/ 12/ 2004 của Bộ GD & ĐT về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông;

Căn cứ vào nhu cầu cũng như phương thức hoạt động chúng em đọc và làm theo sách báo của học sinh;

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học  2012 - 2013 trường THCS  Thanh Thạch đã đề ra kế hoạch hoạt động công tác thư viện trường học 2012 - 2013 .

B: Đặc điểm tình hình

*Quy mô trường lớp

Khối lớp

Số lớp

Số học sinh

Tổng số sách giáo

khoa

Khối 6

2

70

1465

Khối 7

2

59

513

Khối 8

2

53

571

Khối 9

2

51

651

Tổng 8 lớp

8

233

3200

 

*Về đội ngũ :Cán bộ, giáo viên: Tổng số có 22 đồng chí. Trong đó:

Cán bộ quản lí: 02 đồng chí

Giáo viên: 15 đồng chí.

Nhân viên: 05 đồng chí

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm hỗ trợ cấp sách báo của phòng GD hàng năm.

- Đảm bảo 100% học sinh có SGK để học tập, GV có đủ sách để giảng dạy.

- Ngoài sách cung cấp của phòng GD, nhà trường còn trích ra một số kinh phí để  mua  bổ sung tài liệu hàng năm  nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu đòi hỏi của cán bộ, giáo viên,và học sinh góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tập năm học 2012 – 2013.

- Được sự ủng hộ của các đoàn thể.

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban giám hiệu nhà trường cùng đội ngũ giáo viên của trường.

2. Khó khăn.

- Diện tích thư viện còn nhỏ hẹp

- Phòng đọc cho học sinh và giáo viên chưa có.

- Cơ sở vật chất còn thiếu, số lượng giá sách chưa đủ, chưa có tủ trưng bày và hệ thống bảng biểu chỉ dẫn. Các câu khẩu hiệu.

- Sách các loại còn ít: đặc biệt là SGV chưa đủ, sách tham khảo các môn KHTN còn rất ít, chưa có  tủ sách pháp luật, các loại tạp chí Giáo dục của ngành.

- Phong trào đọc sách trong toàn trường còn yếu. Mới chỉ dừng lại cho GV mượn.Học sinh chỉ mượn sách giáo khoa và truyện.

II. Phương hướng, kế hoạch hoạt động thư viện năm học 2012 - 2013.

1. Công tác mượn sách của giáo viện.

-  Mọi cán bộ,  giáo viên trong trường đều được mượn sách, báo và tài liệu để đọc tại chỗ hoặc đưa về nhà để nghiên cứu và học tập.

-  Cán bộ, giáo viên mượn và trả sách theo đúng quy định (Đối với sách giáo khoa phải mượn đầu kì, đầu năm học và trả khi kết thúc học kì, trước khi về nghỉ hè).

-  Khi mượn sách phải bảo quản, giữ gìn sách cẩn thận. Nếu làm hư hỏng thất lạc phải bồi thường tiền cho Thư viện với giá gấp đôi giá Thư viện mua vào.

2. Công tác mượn sách của học sinh.

- Học sinh  được mượn và thuê sách theo nhu cầu.

- Đối với sách giáo khoa, học sinh thuê để học tập trong 1 năm học thì phải nộp tiền hao mòn cho nhà trường 1 bộ 25,000đ/ 1 học sinh  . Còn thuê theo quyển thì 1 quyển 2,000đ / 1 năm. Ngoài ra nếu học sinh làm mất, rách, hay viết , tẩy xóa sách thì phải nộp tiền bằng giá trị của quyển sách đó.

- Đối với sách truyện học sinh mượn đọc hay đưa về  nhà theo yêu cầu nhưng chỉ trong 1 tuần là phải trả cho thư viện.

3. Phương hướng:

-         Duy trì tủ sách giáo khoa dùng chung.

-         Tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa, nhất là học sinh diện chính sách và học sinh nghèo không có khả năng tự mua.

-         Thường xuyên bổ sung sách nghiệp vụ, sách tham khảo mới cho thư viện, chỉ tiêu sách giáo viên đạt 100%, sách tham khảo đạt bình quân 3-4 quyển/ học sinh.

-         Tiếp tục trang bị và bổ sung sách cho tủ sách pháp luật, tủ sách Bác Hồ trong nhà trường.

-         Tăng cường việc phục vụ công tác bạn đọc và công tác bảo quản tài liệu.

-         Thường xuyên giới thiệu sách đến bạn đọc và biên soạn các thư mục giới thiệu sách.

-         Kiểm tra sách của học sinh mỗi học kỳ 1 lần. Đảm bảo 100% học sinh có sách giáo khoa.

-         Thực hiện hồ sơ sổ sách đầy đủ, tổ chức kiểm kê thư viện, Thanh lý sách, báo cũ lạc hậu.

4.Chỉ tiêu phấn đấu:

Xây dựng thư viện đạt chuẩn năm học 2014 - 2015 theo nội dung QĐ 01/2003/QD-BGD – ĐT. Còn trước mắt năm 2012 - 2013 thư viện bổ sung vốn tài liệu  cho đầy đủ theo tiêu chuẩn.Thư viện dần từng bước được cải tiến, khoa học và nâng cao nhằm tăng cường phục vụ  bạn đọc ngày càng tốt hơn.

* Sách – báo, tạp chí:

-         Sách nghiệp vụ, sách nâng cao chuyên môn của giáo viên cần phải có đầy đủ và mỗi đầu sách phải có từ 5 bản trở lên.

-         Tăng số lượng sách tham khảo thiếu nhi, sách Bác Hồ, sách pháp luật

-         Sách mở rộng kiến thức nâng cao trình độ các môn học, mỗi tên sách có từ 5 bản trở lên.

-         Tăng cường các đầu sách phục vụ kiến thức chung, tài liệu về các cuộc thi chủ đề, chuyên đề, các đề thi học sinh giỏi. Mỗi tên sách có từ 5 bản trở lên.

-         Bổ sung số lượng sách tham khảo từ 3 -> 4 bản/học sinh.

-         Ngoài  thư viện cần đề xuất với nhà trường để đặt mua các đầu báo và tạp chí...

* Kỹ thuật nghiệp vụ:

-         Hồ sơ sổ sách theo dõi hoạt động thư viện đầy đủ, có nghiệp vụ chuyên môn.

-         Thực hiện nghiệp vụ sổ sách theo hướng cải tiến, khoa học.

* Công tác bạn đọc:

-         Phát động phong trào mượn đọc sách tham khảo, thường xuyên giới thiệu sách mới đến bạn đọc.

- Làm thẻ bạn đọc cho học sinh.

-         Thư viện mở cửa 5 ngày trong tuần, 10 buổi phục vụ bạn đọc và làm nghiệp vụ.

-         Số lượng giáo viên đọc và mượn sách tại Thư viện đạt tỉ lệ 100%

-         Số lượng học sinh đọc và mượn sách tại Thư viện đạt tỉ lệ trên 80%

* Hoạt động thư viện:

-         Thư viện thành lập tổ cộng tác viên thư viện trong giáo viên, học sinh để nhằm cho hoạt động được tốt hơn và phát triển phong trào đọc sách báo tài liệu trong nhà trường.

Tóm lại,  Công tác thư viện được nhà trường chú trọng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, nhằm phục vụ cho công tác dạy và học của giáo viên và học sinh, tham khảo tài liệu của giáo viên và học sinh ngày càng tốt hơn góp phần vào sự hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

III: KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HÀNG THÁNG.

Tháng

Kế hoạch trọng tâm của  thư viện

8/2012

-         Sắp xếp phòng TV ngăn nắp, khang trang, sạch đẹp

-         Kiểm tra lại tình hình kho sách

-         Phục vụ việc GV, học sinh mượn SGK, STK, SNV

-         Bổ sung sách mới: GK

-          Lập bảng  kế hoạch & báo cáo đầu năm.

-         Kiểm tra sách GK và đồ dùng học tập của HS

- Lập kế hoạch mua bổ sung các loại sách theo kế hoạch.

9/2012

- CBTV xây dựng kế hoạch hoạt động thư viện trong năm học 2012-2013 trong đó: kế hoạch mua sắm CSVC, sách, báo, tài liệu.

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Làm báo cho nhà trường về tình hình sử dụng sách GK của học sinh và giáo viên.

10/2012

-         Làm thẻ thư viện cho HS mượn sách về nhà

- Quyết định thành lập tổ cộng tác viên thư viện.

- Triển khai các hoạt động thư viện đi vào nề nếp.

- Mua bổ sung sách tham khảo cho thư viện .

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Làm phiếu mô tả sách .

- Có kế hoạch bảo quản kho sách trong mùa mưa, bão.

11/2012

- Bổ sung các loại sách tham khảo phục vụ cho việc bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi các khối lớp.

-Giới thiệu sách, báo nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Làm phiếu mô tả sách .

 

12/2012

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Tự kiểm tra, đánh giá thư viện theo chuẩn.

-         Bao bọc lại một số sách TK, SNV

-         Phục vụ cho GV mượn sách HKII

- Làm phiếu mô tả sách .

- Phục vụ đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi mượn sách tham khảo để học.

 

1/2013

- Cho giáo viên và học sinh mượn SGK, STK phục vụ học kì II

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Giới thiệu một số sách tham khảo .

- Báo cáo sơ kết hoạt động thư viện.

- Làm phiếu mô tả sách .

2/2013

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách.

- Làm phiếu mô tả sách .

- sắp xếp, tu bổ lại sách học sinh trả của sách học kỳ I.

3/2013

- Giới thiệu một số sách tham khảo phục vụ dạy và học

- Tăng cường cho đội tuyển học sinh giỏi mượn sách bồi dưỡng.

-  Xử lý, sắp xếp sách, báo theo nghiệp vụ

- Làm phiếu mô tả sách .

Phục vụ giáo viên, học sinh  mượn sách .

4/2013

-         Bổ sung sách mới : ôn tập HK II & ôn thi K9

-         Giới thiệu tài liệu ôn tập và ôn thi đến GV & HS

-         Bao bọc lại một số STK, SNV

- Thư viện có kế hoạch thực hiện việc tự kiểm tra, đánh giá thư viện trường học theo các chuẩn.

- Phục vụ giáo viên, học sinh mượn sách .

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để  đoàn kiểm tra thư viện.

- Làm phiếu mô tả sách .

 

5/2013

 

-         Nhắc nhở GV và HS trả sách mượn

-         Cập nhật lại sổ sách thư viện cuối năm

-         Kiểm kê lại tình hình kho sách

-         Báo cáo tổng kết năm học và thang điểm thi đua

-         Đặt kế hoạch đăng ký SGK hè

- Báo cáo kết quả hoạt động thư viện năm học 2012-2013 cho BGH, PGD.

- Tổ chức bảo quản, kiểm kê tài liệu, tài sản và các trang thiết bị của thư viện trong thời gian nghỉ hè. (Chú ý: vệ sinh, quản lí chống mất mát, hư hỏng, ẩm ướt, mối xông, chuột cắn tài liệu..)

6-7/ 2013

 

Nghỉ hè

 

Thanh Thạch, ngày 20 tháng 9 năm 2012.

Hiệu Trưởng                                                           Cán bộ thư viện

Võ Văn Bằng                                                          Đinh Thị Kiều Oanh