Home Lưu trữ

Tổ Hoá, Sinh, Sử tổ chức cho HS học tập trải nghiệm tại Bình Dương

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ sáu, 03 Tháng 1 2020 01:03

Ngày 26-12-2019, Tổ Hoá, Sinh, Sử đã tổ chức cho HS học tập trải nghiệm tại tỉnh Bình Dương. Đây là hoạt động hằng năm và cũng là điểm mạnh của các Tổ Hoá, Sinh, Sử. Năm nay, có khoảng 250 học sinh khối 10 tham gia học tập trải nghiệm. Các học sinh được tham quan thực tế nhà máy sản xuất sữa chua uống Yakult, tìm hiểu khu di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi, tìm hiểu khu du lịch sinh thái Đại Nam.