Home Lưu trữ

Tổ Toán – Tin tổ chức buổi ngoại khóa “Rung chuông vàng” lần 4

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ ba, 31 Tháng 12 2019 07:00

Nhằm tạo sân chơi cho học sinh sau kỳ thi học kỳ 1, Tổ Toán – Tin tổ chức buổi ngoại khóa cho học sinh tham gia dưới hình thức thi rung chuông vàng Tổ Toán – Tin lần thứ 4. Buổi ngoại khóa giúp học sinh có cơ hội vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn thông qua các câu hỏi lý thú, các học sinh có cơ hội giao lưu với nhau và tạo mỗi trường học tập thân thiện, cởi mở. Buổi ngoại khóa dành cho học sinh khối 11.  Mỗi lớp chọn 8 học sinh tham gia thi bằng cách trả lời các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung về Toán và Tin học trong chương trình lớp 11. Các học sinh còn lại của lớp tham gia cổ vũ cho các thí sinh, tham gia trả lời câu hỏi dành cho khán giả và tham gia trợ giúp cho thí sinh khi được cho phép.