Home Lưu trữ

KẾT QUẢ KỲ THI GIẢI TOÁN TRÊN MẠNG (VIOLYMPIC) CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012

Viết bởi Trường trung học cơ sở Hoàng Hoa Thám – Phú Yên   
Thứ hai, 19 Tháng 3 2012 14:16

KẾT QUẢ KỲ THI VIOLYMPIC CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2011 - 2012

STT ID Họ và tên Khối Lớp Điểm Thời gian Lần thi Kết quả Xếp giải
1 2592366 Lê Tấn Phát 9 C 260 31'42 1 Giỏi huyện Ba
2 8906498 Nguyễn Trung Tín 9 9C 230 37'17 1 Giỏi huyện Kh.khích
3 4417751 Nguyễn Trọng Đạt 6 6A 250 19'17 2 Giỏi huyện Ba
4 9844155 Trương Thị Hoàng Phương 9 C 170 31'41 1 / /
5 10586110 Trương Nguyễn Đức Huy 7 7A 90 37'12 1 / /