Home Lưu trữ

DANH SÁCH LINK PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN CỦA GIÁO VIÊN

Viết bởi Liên đội Trường THCS Thạch Hoá   
Thứ bảy, 11 Tháng 9 2021 17:53

DANH SÁCH LINK PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THCS THẠCH HÓA * NĂM HỌC 2021 - 2022

Dựa vào Thời khóa biểu, các em click vào đường link của các thầy cô giáo ở bên dưới để tham gia tiết học


Cô Liên (Sinh-Hóa)

https://meet.google.com/azp-xbty-hrj


Thầy Hùng (Toán-Lý)

https://meet.google.com/ezv-whki-ohn


Thầy Khánh (Toán-Lý)

https://meet.google.com/bss-soec-mnr


Cô Tuyết (Toán-Lý)

https://meet.google.com/utg-hvzm-yqi


Thầy Lương (Tin)

https://meet.google.com/wvw-rwbs-uin


Cô Lê (GDCD)

https://meet.google.com/jgk-ndjd-xsx


Cô Đỗ Thủy (Sử)

https://meet.google.com/fvj-nhwg-gma


Cô  Thường (Văn)

https://meet.google.com/eeo-qfzv-rit


Cô Võ Thị Nga (Văn)

https://meet.google.com/oki-xxsv-euj


Cô Diệu Thúy (Văn)

https://meet.google.com/duu-pwjn-ygk


Cô Linh (Âm nhạc)

https://meet.google.com/urd-gbez-zvn


Cô Thu Phương (Tiếng Anh)

https://meet.google.com/nzh-paon-bkg


Cô Nga (Tiếng Anh)

https://meet.google.com/zeq-gnky-gbu


Thầy Quang (Sử)

https://meet.google.com/enf-rueo-nxr


Cô Lài (Địa - Mĩ thuật)

https://meet.google.com/uqv-nsgk-imy


Thầy Trường (Hóa-Thể)

https://meet.google.com/wqd-vpqt-tvo


Thầy Tuyên (Thể dục)

https://meet.google.com/evg-xpdf-kto


Cô Anh Phương (Sinh - CN)

https://meet.google.com/wwe-vdys-cay


Thầy Vũ (Địa)

https://meet.google.com/tqe-qvfr-rwj


Thầy Bình (Sinh)

meet.google.com/zrp-fren-ydm
https://meet.google.com/jgk-ndjd-xsx