Home Lưu trữ

SỬ DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC GDCD

Viết bởi THCS Thạch Hóa - Quảng Bình   
Thứ năm, 12 Tháng 1 2012 02:27

ỨNG DỤNG BẢN ĐỒ TƯ DUY TRONG DẠY HỌC MÔN GDCD THCS

Bản đồ tư duy (BĐTD) là hình thức ghi chép sử dụng màu sắc, hình ảnh để mở rộng và đào sâu các ý tưởng. BĐTD một công cụ tổ chức tư duy nền tảng, có thể miêu tả nó là một kĩ thuật hình họa với sự kết hợp giữa từ ngữ, hình ảnh, đường nét, màu sắc phù hợp với cấu trúc, hoạt động và chức năng của bộ não, giúp con người khai thác tiềm năng vô tận của bộ não.

Bản đồ tư duy có thể giúp chúng ta hệ thống lại kiến thức sau mỗi bài học, chương, phần, giúp nhớ lâu và khắc sâu các kiến thức đã học, đặc biệt ghi nhớ sâu sắc mà không sa vào lối học vẹt, thuộc lòng máy móc … Có thể áp dụng BĐTD cho tất cả các môn học, trong công việc lẫn cuộc sống.

 

Bảng đồ tư duy của bài “Sống giản dị” - môn GDCD lớp 7

Bản đồ tư duy giúp:

 1. Sáng tạo hơn
 2. Tiết kiệm thời gian
 3. Ghi nhớ tốt hơn
 4. Nhìn thấy bức tranh tổng thể
 5. Phát triển nhận thức, tư duy, …

Một số gợi ý khi tạo bản đồ tư duy :

 1. Bắt đầu từ trung tâm với hình ảnh của chủ đề
 2. Luôn sử dụng màu sắc
 3. Nối các nhánh chính (cấp một) đến hình ảnh trung tâm, nối các nhánh cấp hai đến các nhánh cấp một,…. bằng các đường kẻ, đường cong với màu sắc khác nhau.
  1. Tạo ra một kiểu bản đồ riêng cho mình (kiểu đường kẻ, màu sắc,…)
  2. Nên dùng các đường cong thay vì các đường thẳng.
  3. Mỗi từ/ảnh/ý nên đứng độc lập và được nằm trên một đường kẻ hay đường cong
  4. Bố trí thông tin đều quanh hình ảnh trung tâm,…

Cách ghi chép trên BĐTD :

 1. Nghĩ trước khi viết.
 2. Viết ngắn gọn
 3. Viết có tổ chức
 4. Viết lại theo ý của mình, nên chừa khoảng trống để có thể bổ sung ý (nếu sau này cần)….

 

Giáo viên: Trần Văn Nông