Home Lưu trữ

KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019 - 2020

Viết bởi THCS Thạch Hóa - Quảng Bình   
Thứ sáu, 07 Tháng 2 2020 18:58

Click vào đường link bên dưới để xem điểm
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 6.1     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 6.2     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 6.3     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 7.1     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 7.2     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 8.1     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 8.2     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 9.1     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 9.2     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Kết quả học tập và rèn luyện Lớp 9.3     >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Danh sách học sinh Tiên tiến HK 1        >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây
>> Danh sách học sinh Giỏi - Học kỳ 1       >> Xem Tại đây  ---  hoặc Tại đây

>> Tải và cài đặt ứng dụng đọc file PDF trên điện thoại TẠI ĐÂY


https://drive.google.com/file/d/1gV-SS1x1H7WbZHiMQwf91TBtq41FhR7R/view?usp=sharing