Home Lưu trữ

Lịch học của các lớp liên thông khóa mới

Viết bởi FoodTech   
Thứ tư, 06 Tháng 10 2010 04:02

Các lớp DHTP6ALT,DHTP6BLT,  DHTP4TLT (học tại cơ sở),  DHTP6KLT  (học tại Biên Hòa), học chính thức từ 11/10/2010. Riêng lớp DHTP4TLT sẽ học quân sự sau khi học kết thúc các môn học của HK này. Các lớp học theo hình thức Tín chỉ.

Các lớp Cao đẳng liên thông: CDTP9ALT, CDTP9BLT và CDTP9KLT học chính thức từ 18/10/2010.

Hướng dẫn xem thời khóa TẠI ĐÂY .

Chúc các em thành công!