Home Lưu trữ

Lịch học quân sự cao đẳng nghề khóa 4

Viết bởi FoodTech   
Thứ tư, 29 Tháng 9 2010 06:52

Sinh viên khối cao đẳng nghề khóa 4 bắt đầu học quốc phòng và thể chất đến

Địa chỉ 05 Nguyễn Văn Lượng –Q.Gò Vấp (sân Đạt Đức) vào ngày 02/10/2010

Thời gian học: 2/10/2010-29/10/2010

Lịch học buổi sáng bắt đầu lúc 6h và buổi chiều bắt đầu lúc 13h

Lịch học cụ thể cho các khoa như sau

BUỔI HỌC

LỚP HỌC THEO KHOA/VIỆN/TT

Buổi sáng

Bắt đầu từ 6h

NC TN A+B+C+D+E+F+G+H+I+L

NC QT A+B+C+D+E+F+G+H+I+L

NC MT A+B

NC KT A+B+C+D+E+G+H

Buổi chiều

Bắt đầu từ 13h


NC TP 4A+B+C+D (Thực phẩm)

NC SH4+NCDD4 (Sinh học+ Dinh dưỡng)

NC CK A+B+C+D

NC OT A+B+C

NC AV

NC TR

NC KD

NC KQ

NC HO A+B

NC PT

NC HD

NC TH A+B+C+D

NC TD A+B

NC DI A+B

NC NL

NC DTA+B+C