Home Lưu trữ

Thời khóa biểu khóa mới

Viết bởi FoodTech   
Thứ bảy, 25 Tháng 9 2010 11:57

Các em sinh viên Khóa mới hệ Đại học Chính quy K6 và Cao đẳng thực phẩm K12 sẽ học chính thức từ 27/09/2010. Sinh viên theo dõi danh sách lớp và TKB Chính thức vào sáng thứ 3 (28/9/2010). Ngày 27/9 và sáng 28/9, toàn bộ sinh viên toàn trường sẽ nghỉ học.
Sinh viên xem thời khóa biểu tại địa chỉ: http://www.hui.edu.vn/phongdaotao/XemLichHoc.aspx?MenuID=182 

Hướng dẫn cách xem Thời khóa biểu:

Sau khi vào địa chỉ trên, sinh viên thực hiện các bước sau:

1. Trong mục Tìm kiếm theo: Tùy chọn.

2. Chọn Khoa: Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm

3. Học kỳ: Học kỳ 1 2010-2011

4. Chọn Lớp: Chọn lớp học của mình

5. Ấn vào để xem

6. Ấn vào để in lịch học
{jcomments off}