Home Lưu trữ

Nghị quyết về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012

Viết bởi THPT An Minh   
Thứ năm, 14 Tháng 1 2010 08:42

(GD&TĐ)-Ban cán sự Đảng Bộ GD&ĐT vừa ban hành Nghị quyết về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012 .

 

Giờ thực hành của SV ngành Điện tử Trường ĐHSP Kỹ thuật TP.HCM

Bên cạnh việc đánh giá thực trạng quản lý giáo dục đại học trong những năm qua, Nghị quyết nhấn mạnh đến nhiệm vụ đổi mới toàn diện, mạnh mẽ quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 thông qua việc tổ chức thảo luận trong toàn ngành và xã hội “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo?”; Rà soát lại các chỉ tiêu phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2010-2020 và đổi mới về chất công tác quản lý giáo dục đại học.

Bộ GD&ĐT nhấn mạnh: cần tổ chức cuộc thảo luận “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo?” để thống nhất nhận thức không thể tiếp tục phát triển quy mô giáo dục đại học mà lại buông lỏng quản lý chất lượng như thời gian qua. Các bên liên quan bao gồm quản lý nhà nước, quản lý nhà trường, giảng viên, sinh viên, người sử dụng lao động và xã hội đều có trách nhiệm về chất lượng đào tạo, trong đó đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đại học là khâu đột phá để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo...

Việc rà soát lại các chỉ tiêu phát triển giáo dục đại học giai đoạn 2010-2020 nhằm điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế; đồng thời tăng cường công tác dự báo để các mục tiêu và chỉ số phát triển giáo dục đại học có tính khả thi, làm cơ sở xây dựng Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020.

Đổi mới về chất công tác quản lý giáo dục đại học thông qua việc hoàn thiện và tổ chức thực hiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục đại học; đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục đại học trong cơ quan Bộ GD&ĐT; phân công, phân cấp quản lý các trường đại học, cao đẳng theo hướng phân công rõ trách nhiệm quản lý nhà nước giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, ngành quản lý trường và Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố; đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội; quy hoạch xây dựng các đại học trong các tỉnh, thành phố; quy hoạch và xây dựng ký túc xá sinh viên;  cao năng lực quản lý của đội ngũ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng bao gồm xây dựng tiêu chuẩn cụ thể chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, triển khai công tác Quy hoạch cán bộ lãnh đạo trường giai đoạn 2010 – 2015, tiếp tục triển khai các khoá bồi dưỡng Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng; đổi mới cơ chế tài chính cho giáo dục đại học; đẩy mạnh việc đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục đại học;  mới cơ quan quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng...

Xem toàn văn Nghị quyết

Theo Báo Giáo dục & Thời đại