Home Lưu trữ

Bộ ebooks vật lí (tiếng Việt)

Viết bởi THPT An Minh   
Chủ nhật, 13 Tháng 12 2009 15:52

Dưới đây là link để tải một số bộ sách điện tử tiếng Việt, bộ môn Vật lí. Các tài liệu này do hiepkhachquay thực hiện.

 

Bài giảng Cơ học Newton
Benjamin Crowell
hiepkhachquay dịch
214 trang

Bài giảng Dao động và Sóng
Benjamin Crowell
hiepkhachquay dịch
75 trang

 

 

Bài giảng Các định luật bảo toàn
Benjamin Crowell
hiepkhachquay dịch
146 trang 

Bài giảng Điện học
Benjamin Crowell
hiepkhachquay dịch
150 trang 

 

 

Tập chuyên luận Quang học http://magnet.fsu.edu
hiepkhachquay dịch
204 trang 

Lịch sử Vũ trụ học
http://iop.org
hiepkhachquay dịch
145 trang 

 

 

Lược sử Điện từ học
hiepkhachquay dịch
71 trang 

Lịch sử Tên lửa học
Nguồn: NASA
hiepkhachquay dịch
16 trang 

 

 

Chuyên đề Tinh thể lỏng
hiepkhachquay dịch
46 trang 

Tuyển báo hay vật lí Vol 1
http://nobelprize.org
hiepkhachquay dịch
162 trang

 

 

Lịch sử năng lượng hạt nhân
Nguồn: DOE
hiepkhachquay dịch
25 trang

Sơ lược về nhiệt độ và nhiệt học
hiepkhachquay dịch
12 trang

 

 

Sét - Hiện tượng thiên nhiên kì thú
Nguồn: HowStuffWorks.com
hiepkhachquay dịch
20 trang

Tên lửa hoạt động như thế nào?
Nguồn: HowStuffWorks.com
hiepkhachquay dịch
12 trang

 

 

Tuyển Physics World năm 2008
Nguồn: Physics World
hiepkhachquay dịch
152 trang

Tuyển những bài báo hay Vật lí Vol 2
Nhiều nguồn
hiepkhachquay dịch