Home Lưu trữ

Thông báo về việc hợp đồng giáo viên

Viết bởi THPT An Minh   
Thứ bảy, 29 Tháng 12 2018 02:26

Căn cứ tình hình biên chế được giao năm học 2018-2019 và số lượng giáo viên hiện có tại đơn vị, Trường THPT An Minh thông báo hợp đồng giáo viên giảng dạy học kỳ 2 năm học 2018-2019 như sau:

  1. Giáo viên giảng dạy bộ môn Ngữ văn (01 người). Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐHSP Ngữ văn trở lên.
  2. Giáo viên giảng dạy bộ môn Sinh học hoặc Công nghệ sinh học (01 người). Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐHSP trở lên môn Sinh hoặc Công nghệ sinh học.
  3. Giáo viên giảng dạy bộ môn Tiếng Anh (01 người). Yêu cầu: Tốt nghiệp ĐHSP Tiếng Anh trở lên.

Yêu cầu chung: Sức khỏe tốt, không nói ngọng, nói lắp. Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thời gian làm việc: Giảng dạy theo thời khóa biểu. Thời gian bắt đầu làm việc ngay sau khi thỏa thuận lương và nội dung công việc.

Lương và các chế độ khác: Thỏa thuận.

Hồ sơ: Mẫu lý lịch 2a, bản photo CMND, bằng tốt nghiệp, giấy khám sức khỏe (các loại hồ sơ này có thể gửi sau khi thống nhất sơ bộ công việc).

Mọi chi tiết liên hệ trường THPT An Minh vào giờ hành chính, điện thoại để hẹn lịch thỏa thuận: (0297) 3884011/ 3884201.