Home Lưu trữ

Trường TH Thực hành ĐHSP tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ hai, 05 Tháng 10 2020 05:24

Năm học 2020-2021, Trường TH Thực hành ĐHSP sẽ tăng cường tổ chức các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Đợt 1, Trường tổ chức các chuyên đề cụ thể như sau:

Chuyên đề dành cho khối 12 : “Định hướng nghề nghiệp tương lai” do Thạc sĩ Trần Ánh Nhật Hưởng báo cáo.

Chuyên đề dành cho khối 10, 11 : “Cách ứng xử, giao tiếp” do Tiến sĩ tâm lí học Tô Nhi A báo cáo.

Trong các buổi tư vấn, học sinh đã có nhiều câu hỏi về các vấn đề các em quan tâm và đã được các báo cáo viên giải đáp cũng như hướng dẫn cách giải quyết các vấn đề liên quan mà học sinh hay gặp trong cuộc sống.