Home Lưu trữ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (Từ 26/8/2019 đến 01/9/2019)

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ bảy, 24 Tháng 8 2019 09:37

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                              

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                              

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH                           

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

(Từ 26/8/2019 đến 01/9/2019)

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THAM GIA

Sáng

Chiều

Thứ Hai
26/8/2019

06:45

12:30

Họp giao ban chủ nhiệm

B-301

BGH, GT, GVCN, TLTN

Thứ Ba
27/8/2019

 

15:30 đến 17:00

Tổng vệ sinh dãy J

Dãy J

GT, GVCN, HS K10, K11, K12

Nhân viên lao công

Thứ Tư
28/8/2019

 

 

Đăng danh sách thi chọn đội tuyển HSG

Bảng thông báo dãy J

Học vụ

11:30

 

Nộp đề thi tuyển HSG QG, TP

 

TT, NTCM, Học vụ

 

15:00

Họp Đảng ủy thường kỳ

C207

Thầy Thái

Thứ Năm
29/8/2019

09:00

 

Giới thiệu về cuộc thi KHKT và Phương pháp nghiên cứu khoa học

I006

Thầy Khánh, HS đăng kí

Thứ Sáu
30/8/2019

 

14:00

Thi tuyển HSG QG, TP

Dãy I

Các tổ BM, VP, GT

Thứ Bảy
31/8/2019

 

 

Thời khóa biểu hiệu chỉnh, áp dụng từ 03/9/2019

Web Trường

Học vụ

Chủ Nhật
25/8/2019

 

 

 

 

 

BAN GIÁM HIỆU