Home Lưu trữ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34 (Từ 22/04/2019 đến 28/04/2019

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ hai, 22 Tháng 4 2019 01:28

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HCM

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

(Từ 22/4/2019 đến 28/4/2019)

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN THAM GIA

GHI CHÚ

Sáng

Chiều

Thứ Hai
22/4/2019

07:00

13:00

Thi học kỳ Môn Ngữ Văn, môn Vật Lý

Phòng học

BGH, GT, K10, K11, K12

 

08:30

 

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2019

HT. B

Theo CV số 687/KH-ĐHSP, 09/4/2019

 

10:30

 

Hội nghị Tập thể lãnh đạo Trường mở rộng thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP. HCM năm 2019

A.509

Thầy Thái

 

 

14:00

Hội nghị cán bộ chủ chốt thực hiện xây dựng quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM giai đoạn 2019 – 2024

HT. B

Theo CV số 686/KH-ĐHSP, 09/4/2019

 

Thứ Ba
23/4/2019

07:00

13:00

Thi học kỳ nôn Lịch Sử, môn Sinh học

Phòng học

BGH, GT, K10, K11, K12

 

Thứ Tư
24/4/2019

06:00

 

Chương trình về nguồn của Chi bộ

Chiến khu D

Đảng viên

 

Thứ Năm
25/4/2019

07:00

13:00

Thi học kỳ nôn Toán, môn Địa Lý

Phòng học

BGH, GT, K10, K11, K12

 

Thứ Sáu
26/4/2019

07:00

13:00

Thi học kỳ nôn Hóa học, môn Ngoại Ngữ

Phòng học

BGH, GT, K10, K11, K12

 

Thứ Bảy
27/4/2019

 

 

 

 

 

 

Chủ Nhật
28/4/2019

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG