Home Lưu trữ

BIỂU MẪU CÔNG KHAI 9,10,12

Viết bởi THCS Phan Chu Trinh   
Thứ năm, 19 Tháng 11 2020 08:33

Biểu mẫu 09

UBND TP . BẢO LỘC
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở năm học 2020-2021

 

STT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Điều kiện tuyển sinh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

THCS 
Cơ bản

THCS 
Cơ bản

THCS 
Cơ bản

THCS 
Cơ bản

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

Thường xuyên tích cực

Thường xuyên tích cực

Thường xuyên tích cực

Thường xuyên tích cực

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

Tốt

Tốt

Tốt

Tốt

 

 

Bảo Lộc , ngày 10 tháng 9 năm 2020

HIỆU TRƯỞNG


 

 
 

Biểu mẫu 10
UBND TP . BẢO LỘC
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục thực tế của trường trung học cơ sở
Phan Chu Trinh năm học 2019- 2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Chia ra theo khối lớp

Lớp 6

Lớp 7

Lớp 8

Lớp 9

I

Số hc sinh chia theo hạnh kiểm

940

263

241

239

197

1

Tốt
(tỷ lệ so với tổng số)

845/940

89.9%

240/263

91.3%

210/241
87,1%

207/239

86,6%

188/197

95,4%

2

Khá
(tỷ lệ so với tổng số)

87/940
93%

22/263
8.4%

314/241
12,9%

28/239
11,7%

6/197
3.0%

3

Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)

8/940
0,9%

1/263
0.4%

0
0,0%

4/239
1,7%

3/197
1,5%

4

Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

0
0.0%

II

Số hc sinh chia theo học lực

940

263

241

239

197

1

Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)

250/940
26,6%

57/263
21,7%

53/241
22%

70/239
29,3%

70/197

35,5%

2

Khá
(tỷ lệ so với tổng số)

458/940
48,7%

132/263

5,02%

121/241
50,2%

112/239
46,9%

93/197
47,2%

3

Trung bình
(tỷ lệ so với tổng số)

228/940
24,3%

73/263
27,8%

67/241
27,8%

55/239
23%

33/197

(16,8 %

4

Yếu
(tỷ lệ so với tổng số)

4/940
0,4%

1/263
0.4%

0
0,0%

2/239
0,8%

1/197
0.5%

5

Kém
(tỷ lệ so với tổng số)

0
0,0%

0
0%

0
0.0%


0.0%

0
0,0%

III

Tổng hợp kết quả cuối năm

940

263

241

239

197

1

Lên lớp
(tỷ lệ so với tổng số)

939/940
99.9%

263/263

100%

241/241
100%

239/239
100%

196/197
99,9%

a

Học sinh giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)

250/940
26,6%

57/940
6,1%

53/940
5,5%

70/940
7,5%

70/940

7,5%

b

Học sinh tiên tiến
(tỷ lệ so với tổng số)

458/940
48,7%

132/940

14%

121/940
12,9%

112/940
12,9%

93/940
9,9%

2

Thi lại
(tỷ lệ so với tổng số)

4/940
0,4%

1/940
0,1%

0
0,0%

3/940
0,3%

0
0.0%

3

Lưu ban
(tỷ lệ so với tổng số)

1
0,01%

0
0,0%

0

0,0%

0
0,0%

1
0,5%

4

Chuyển trường đến/đi
(tỷ lệ so với tổng số)

60/940

6,4%

18/940

1,9%

15/940

1,6%

16/940

1,7%

11/940

1,2%

5

Bị đuổi học
(tỷ lệ so với tổng số)

0

0

0

0

0

6

Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học)
(tỷ lệ so với tổng số)

5/940
0,5%

1/940
0.1%

0
0%

2/940
0,2%

2/940
0,2%

IV

Số học sinh đạt giải các kỳ thi hc sinh giỏi

26

1

Cấp TP

22

2

Cấp tỉnh

4

3

Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế

0

V

Số hc sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp

197

VI

Số hc sinh được công nhận tốt nghiệp

196

1

Giỏi
(tỷ lệ so với tổng số)

70

35,5%

2

Khá
(tỷ lệ so với tổng số)

93
47,2%

3

Trung bình
(Tỷ lệ so với tổng số)

33

16,8 %

VII

Số học sinh thi đỗ đại học, cao đng
(tỷ lệ so với tổng số)

VIII

Số hc sinh nam/số học sinh nữ

458/940

IX

Số hc sinh dân tộc thiểu số

11

3

2

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bảo Lộc , ngày      tháng        năm 2020


HIỆU TRƯỞNG 

Biểu mẫu 12
UBND TP . BẢO LỘC
TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH


THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2020-2021

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng III

Hạng II

Hạng I

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

57

0

0

49

5

1

2

19

38

0

40

17

0

0

I

Giáo viên
Trong đó số giáo viên dạy môn:

49

0

0

44

5

0

0

11

38

0

35

14

0

 

 

0

1

Toán

9

0

0

8

1

0

0

1

8

0

5

4

0

0

2

4

0

0

3

1

0

0

2

2

0

3

1

0

0

3

Hóa

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

2

1

0

0

4

Công nghệ

1

0

0

1

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

5

Sinh học

3

0

0

2

1

0

0

1

2

0

3

1

0

0

6

Thể dục

3

0

0

3

0

0

0

1

2

0

2

1

0

0

7

Văn

9

0

0

8

1

0

0

1

8

0

5

4

0

0

8

Lịch sử

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

9

Địa lý

3

0

0

3

0

0

0

1

2

0

2

1

0

0

10

GDCD

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

11

Ngoại ngữ

6

0

0

6

0

0

0

2

4

0

5

1

0

0

12

MT

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

1

0

0

13

Âm nhạc

1

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

14

Tin

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

II

Cán bộ quản lý

3

0

0

3

0

0

0

0

3

0

3

0

0

0

1

Hiệu trưởng

1

0

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

2

Phó hiệu trưởng

2

0

0

2

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

III

Nhân viên

5

0

0

2

0

1

2

0

0

0

2

2

0

0

1

Nhân viên văn thư

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

2

Nhân viên kế toán

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

3

Thủ quỹ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Nhân viên y tế

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Nhân viên thư viện

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

6

Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Nhân viên công nghệ thông tin

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Nhân viên bảo vệ

2

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

 

 

                                     


                                                                                                        Bảo Lộc , ngày .... tháng 9 năm 2020
                                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG