Home Lưu trữ

Giới thiệu phương pháp hóa trị tương đương

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ ba, 02 Tháng 11 2010 01:49

GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP HÓA TRỊ TƯƠNG ĐƯƠNG

ÁP DỤNG TÍNH NHANH TRONG TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG HÓA HỌC

 

PHAN TRỌNG QUÝ

 

Để tính nhanh kết quả trong 2-3 phút cho mỗi câu định lượng trong đề thi Đại học - Cao đẳng là một vấn

đề đáng quan tâm. Trong bài viết này Thầy muốn giới thiệu một góc nhìn khác về hóa trị (một khái niệm

quen thuộc học từ lớp 8) nhằm vận dụng yếu tố này trong giải toán định lượng. Để các em định hình về

phương pháp, ngoài các bài toán thí dụ, ở cuối bài viết sẽ có các bài toán cùng dạng để các em luyện

tập (có đáp số để đối chiếu). Các em nên đọc kỹ các thí dụ, tự giải lại chúng và cuối cùng mới giải các

bài tập tự luyện ở cuối bài viết. Chúc các em đạt kết quả cao trong học tập !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOA-1HOA-2HOA-3HOA-4HOA-5HOA-6HOA-7