Home Lưu trữ

Trường THTH tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm học 2020-2021

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ tư, 18 Tháng 11 2020 04:54

Ngày 17 tháng 11 năm 2020, Trường THTH tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm học mới.

Mở đầu chương trình hội nghị, Chủ toạ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường và nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2019 – 2020 và phương hướng  kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Trường ĐHSP và Trường THTH.

Hội nghị cũng được nghe báo cáo tình hình thực hiện ngân sách, việc thu- chi, quản lý tài chính trong năm học 2019 – 2020 và kế hoạch thu – chi tài chính năm mới của đơn vị;. Hội nghị cũng được thông qua nội quy, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2020-2021.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng hoàn thiện nhiệm vụ năm học.