Home Lưu trữ

ĐIỂM THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN, NĂM HỌC 2020 - 2021

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ tư, 29 Tháng 7 2020 07:17

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG BỐ ĐIỂM THI, THỜI GIAN NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO VÀ THỜI GIAN CÔNG BỐ ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10 CHUYÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH ĐHSP

NĂM HỌC 2020 - 2021


1) NHẬN ĐƠN PHÚC KHẢO:

Ngày 29/07/2020 (CHIỀU: 14h00 - 17h00).

Ngày 30/07/2020 (SÁNG: 7h30 - 11h00).

Mẫu đơn nhận tại văn phòng trường. Lệ phí phúc khảo: 40.000đ/môn.


2) THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN (DỰ KIẾN): 16h00 ngày 31/07/2020.


3) ĐIỂM THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN NĂM HỌC 2020 - 2021: