Home Lưu trữ

Trường THTH ĐHSP được Bộ trưởng tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2019.

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ sáu, 19 Tháng 6 2020 02:30

Trong năm học 2018-2019, Trường THTH ĐHSP có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; xây dựng được môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; khuyến khích được nhiều tập thể, cá nhân tự nguyện tham gia thi đua đổi mới sáng tạo trong dạy và học; Với kết quả đó Trường THTH ĐHSP được Bộ trưởng tặng bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” năm học 2018 -2019. Đây là sự khích lệ cho tập thể hội đồng sư phạm nhà Trường.