Home Lưu trữ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ hai, 25 Tháng 5 2020 09:47

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC THỰC HÀNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

(Từ 25/5/2020  đến 31/5/2020)

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG TÁC

ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

THAM GIA

Sáng

Chiều

Thứ Hai

25/5/2020

06:45

12:30

Họp giao ban GVCN

Phòng giáo viên

BGH, GVCN, GT, TLTN

Thứ Ba

26/5/2020

 

 

 

 

 

Thứ Tư

27/5/2020

 

 

 

 

 

Thứ Năm

28/5/2020

 

 

 

 

 

Thứ Sáu

29/5/2020

 

 

 

 

 

Thứ Bảy

30/5/2020

07:30

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học                 Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên trù bị)

Hội Trường B

Thầy Thái, Thầy Đoán, Thầy Thuận, Cô Mỹ Vân,  Cô Thùy Dung

Chủ Nhật

31/5/2020

07:30

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường Đại học                 Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Phiên chính thức)

Hội Trường B

Thầy Thái, Thầy Đoán, Thầy Thuận, Cô Mỹ Vân,  Cô Thùy Dung

HIỆU TRƯỞNG