Home Lưu trữ

Tài khoản dùng đăng nhập khai báo thông tin phòng chống dịch Covid-19

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ hai, 02 Tháng 3 2020 08:45

Học sinh cập truy cập trang capnhatdulieu.hcm.edu.vn, đăng nhập hệ thống với Tên đăng nhậpMật khẩu xem trong File đính kèm bên dưới.

Lớp 10.1: File đính kèm

Lớp 10.2: File đính kèm

Lớp 10.3:  File đính kèm

Lớp 10.4: File đính kèm

Lớp 10.5: File đính kèm

Lớp 10CT: File đính kèm

Lớp 10CV: File đính kèm

Lớp 10CA:  File đính kèm

Lớp 11.1: File đính kèm

Lớp 11.2: File đính kèm

Lớp 11.3: File đính kèm

Lớp 11.4: File đính kèm

Lớp 11.5: File đính kèm

Lớp 11CT: File đính kèm

Lớp 11CV: File đính kèm

Lớp 11CA: File đính kèm

Lớp 12.1: File đính kèm

Lớp 12.2: File đính kèm

Lớp 12.3: File đính kèm

Lớp 12.4: File đính kèm

Lớp 12.5: File đính kèm

Lớp 12CT: File đính kèm

Lớp 12CV: File đính kèm

Lớp 12CA: File đính kèm