Home Lưu trữ

PHÒNG THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN, NĂM HỌC 2019 - 2020

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ sáu, 31 Tháng 5 2019 11:41

THÍ SINH LƯU Ý:

1) Sau khi xem Phòng thi, thí sinh tự ghi Phòng thi vào PBD của mình (PBD có ghi phòng thi mới hợp lệ)

2) Địa điểm thi: Dãy nhà B Trường Đại học Sư phạm (280 An Dương Vương, phường 4, quận 5)

3) Danh sách phòng thi: