Home Lưu trữ

GẢI CỜ VUA - ĐIỀN KINH CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2020-2021

Viết bởi THCS Phan Chu Trinh   
Thứ năm, 14 Tháng 1 2021 02:57


Hội khỏe Phù Đổng là Đại hội Thể dục thể thao học sinh được Phòng GD&ĐT tổ chức hằng năm, nhằm hưởng ứng, duy trì cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Thông qua Hội khỏe Phù Đổng huy động tiềm năng của các trường học trong việc chăm lo phát triển phong trào thể dục thể thao; tăng cường và nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức quản lý, chỉ đạo, điều hành của đội ngũ giáo viên.
Giải cờ vua - Điền kinh học sinh cấp thành phố năm học 2020 -2021.
Trường THCS Phan Chu Trinh tham gia và đạt 03 huy chương vàng, 08 huy chương đồng. Một kết quả đáng mừng cho những ngày đầu năm mới !
Sau đây là một số hình ảnh trong cuộc thi:Bảo Lộc, ngày 14.01.2021