Home Lưu trữ

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP VÀ DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN NĂM HỌC 2019- 2020

Viết bởi THCS Phan Chu Trinh   
Thứ ba, 04 Tháng 2 2020 03:55

 

PHÒNG GD&ĐT BẢO LỘC

TRƯỜNG THCS PHAN CHU TRINH

 

CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   ./ KH - PCT

Bảo Lộc, ngày 03 tháng 02  năm 2020

 

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG

DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP VÀ DỊCH BỆNH MÙA ĐÔNG XUÂN

NĂM HỌC 2019- 2020

Căn cứ  công văn số 117/ SGDĐT-CTTT ngày 30/01/2020 của SGD và ĐT về việc thực hiện công điện số 43/CĐ-BGDĐT ngày 28/01/2020.

Căn cứ công văn số 516 / UBND-VXI  ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác y tế trường học  phòng, chống dich bệnh mùa đông xuân.

-Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, Trường THCS Phan Chu Trinh lập kế hoạch phòng, chống dich viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vu rút corana và dịch bệnh mùa đông xuân.

I. Mục tiêu

- Tăng cường công tác truyền thông phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân và dich viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vu rút corana ,cho cán bộ - giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh trong nhà trường.

- Vận động 100% học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên, cha mẹ học sinh được truyền thông về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô- rô-na và dịch bệnh mùa đông xuân.

- 100% trẻ em, học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ, nhân viên trong các nhà trường được theo dõi, quản lý về sức khỏe. 100% cơ sở giáo dục phát hiện sớm và xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ măc bệnh.

- 100% lớp học đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn lực và cơ sở vật chất sẵn sàng đáp ứng kịp thời với các tình huống về dịch bệnh trong nhà trường.

II. Biện Pháp Thực Hiện

1. Công tác truyền thông

- Soạn bài truyền thông phòng, chống  dịch bệnh mùa đông xuân và dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vu rút corana để truyền thông cho học sinh và giáo viên dưới cờ.

- Đưa bài truyền thông lên trang Web của trường để học sinh và giáo viên cùng tìm hiểu.

- In bài truyền thông dán tại bảng tin của Trường.

- In băng rôn '' Dấu hiệu nhận biết và cách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp ." treo tại trường.

2. Công tác vệ sinh môi trường

- Giám sát các lớp làm vệ sinh môi trường tại khu vực của lớp mình được phân công, vận động các lớp tham gia lao động  khu vực vệ sinh của lớp mình và xung quanh khuân viên của nhà trường.

- Vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia dọn dẹp vệ sinh sát khuẩn  tẩy trùng tại trường , lớp và tại nhà bằng thuốc sát khuẩn tẩy trùng.

- Cùng phối hợp làm việc với trạm y tế xã có kế hoạch kiểm soát môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại khu vực quanh trường học.

3. Công tác thống kê , báo cáo số liệu

- Làm việc với giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng các lớp báo cáo trường hợp học sinh nghỉ học vì lý do bệnh đặc biệt là sốt .

- Báo cáo kịp thời cho Trạm Y Tế nếu có trường hợp học sinh mắc sốt .

III. Tổ Chức Thực Hiện

1. Ban Giám Hiệu

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân và dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vu rút corana tại trường.

2. Nhân viên y tế

- Lên kế hoạch, soạn bài truyền thông chống dịch bệnh mùa đông xuân và dich viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vu rút corana để truyền thông cho học sinh và giáo viên trong nhà trường.

- Đưa bài truyền thông lên trang Web của trường.

- In băng rôn, bài truyền thông dán tại bảng tin .

- Kết hợp với đoàn đội  giám sát học sinh làm đeo khẩu trang, giữ vệ sinh tại khu vực vệ sinh của lớp mình.

- Có kế hoạch làm việc với trạm y tế xã trạm y tế có kế hoạch kiểm tra vệ sinh môi trường tại khu vực xung quanh trường.

- Thường xuyên làm việc với giáo viên chủ nhiệm để cập nhật tình hình học sinh nghỉ học vì lý do bệnh.

- Số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Viêm đường hô hấp cấp do nCoV :

1.Số điện thoại đường dây nóng của Bộ Y tế: 1900.3228.

2. Số điện thoại đường dây nóng của Ngành Y tế Lâm Đồng : 02633533452/ 0964601515

3.Số điện thoại đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng: 02633827528/0908187184 (Bs Tiến)

4.Số điện thoại đường dây nóng của Bệnh viện Nhi Lâm Đồng: 02633565519/0916349117 (Bs Thọ)

5.Số điện thoại đường dây nóng của Bệnh viện Đa khoa II Lâm Đồng (Bảo Lộc):02633864311/0907518894 ( Bs Thành)

6.Hoặc liên hệ trực tiếp với các cơ sở y tế nơi gần nhất

4. Giáo viên chủ nhiệm

- Báo cáo trường hợp học sinh nghỉ học vì lý do bệnh, đặc biệt mắc bệnh sốt cho nhân viên y tế, liên lạc thường xuyên với phụ hunh học sinh để nắm tình hình sức khỏe học sinh mắc bệnh.

Người lập                                                   Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Minh Thu                              Nguyễn Thị Kim Huế