Home Lưu trữ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19 HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 -2019

Viết bởi THCS Phan Chu Trinh   
Thứ hai, 17 Tháng 12 2018 11:10

PHÒNG GD & ĐT BẢO LỘC

TRƯỜNG THCS  PHAN CHU TRINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bảo Lộc, ngày 10 tháng 12  năm 2018 


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2018 -2019

Tuần

Thứ - ngày

Sáng

Chiều

Ghi chú

19

Thứ Hai

24 /12

- Giáo viên chấm bài, vào điểm, thống kê , báo cáo.

- GV dạy hoàn thành chương trình

- Giáo viên chấm bài, vào điểm, thống kê , báo cáo.

Thứ ba

25/12

- Giáo viên chấm bài, vào điểm, thống kê , báo cáo.

- GV dạy hoàn thành chương trình

Sơ kết tổ CM

( Tổ trưởng chủ trì)

Thứ tư

26/12

- TTCM nộp thống kê, báo cáo cho Phó hiệu trưởng. (9h00)

- GV dạy hoàn thành chương trình

Dạy TKB thứ 2 HK 2

Thứ 5

27 /12

Họp liên tịch (8h00)

Học sinh lao động vệ sinh

( GVCN quản lý)

Họp hội đồng

Thứ 6

28 /12

Sơ kết HKI toàn trường


Dạy TKB thứ 3 HK 2

Lưu ý:

Nghỉ tết dương lịch từ ngày 29,30,31tháng 12 năm 2018 và ngày 01/01/ 2019.

Thứ 4 ngày 02/01/2019 đi học theo thời khóa biểu (tuần 20).

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận.

- HT, các PHT ( để chỉ đạo)  ;

- Niêm yết VP- bảng tin .

Nguyễn Thị Kim Huế


- Đăng Website của trường .