Kế hoạch tổ chức vui Tết Trung thu năm học 2013-2014

Viết bởi Trường PTDTBT TH&THCS Sà Phìn - Hà Giang   
Chủ nhật, 08 Tháng 9 2013 15:17

KẾ HOẠCH

Tổ chức trung thu năm học 2013-2014

Thực hiện công văn số 178/CV-PGD&ĐT về việc tổ chức tết trung thu cho trẻ em( 15/8 âm lịch ) năm 2013.

Nhằm góp phần giáo dục những truyền thống vẻ vang của dân tộc, truyền thống về tết cổ truyền trung thu cho các em học sinh. Đặc biệt là tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh góp phần tích cực trong công tác giáo dục thế hệ trẻ, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Nay Liên đội trường PTDTBT TH&THCS Sà Phìn xây dựng kế hoạch tổ chức trung thu như sau:

Để xem chi tiết kế hoạch: Tải tại Kho tài nguyên hoặc tại đây

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------