Home

Lịch và chương trình Đại hội chi bộ nhiệm kỳ XXVII

Viết bởi THPT Hoàng Quốc Việt   
Thứ tư, 12 Tháng 5 2010 23:30

alt

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội chi bộ trường THPT Hoàng Quốc Việt

(Nhiệm kỳ 2010-2015)

----------

Đại hội chi bộ trường THPT Hoàng Quốc Việt lần thứ XXVII tiến hành trong 1/2 ngày, từ  7h30 ngày 15/5/2010.

 

Thời gian

Nội dung

Người giới thiệu

Người thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ 7h00 đến 7h30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Từ 7h30 đến 11h00

 

-  Phần trù bị Đại hội: (nội bộ)

+ Ổn định tổ chức (kiểm tra số lượng đảng viên)

+ Bầu đoàn chủ tịch ( biểu quyết)

+ Bầu thư ký đại hội (biểu quyết)

Đ/c Vân

+ Thông qua nội quy đại hội (biểu quyết)

+  Thông qua chương trình đại hội (biểu quyết)

Đ/c Hải

- Đoàn TN tặng hoa chúc mừng đại hội, Văn nghệ chào mừng.

Đoàn TN

+  Chào cờ (cử Quốc ca, Quốc tế ca)

Đ/c Hải

+ Đoàn chủ tịch, thư ký lên điều hành đại hội

+ Diễn văn khai mạc, giới thiệu đại biểu

Đ/c Hải

Đ/c Vân

- Trình bày báo cáo chính trị

Đ/c Cúc

Đ/c Vân

- Trình bày báo cáo kiểm điểm của ban cấp uỷ khoá 26

Đ/c Hải

Đ/c Cúc

- Báo cáo tình hình và tư cách đảng viên tham dự Đại hội.

Đ/c Vân

Đ/c Hải

- Đại hội thảo luận về kết quả nhiệm kỳ 2005-2010, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015 và các báo cáo trình tại đại hội.

Đoàn chủ tịch

- Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp.

Đ/c Hải

Đ/c Cúc

- Đại biểu cấp trên phát biểu

Đ/c Cúc

Đại biểu

- Bầu cử ban chi uỷ chi bộ khoá XXVII

Đ/c Vân

Đ/c Vân

- Quán triệt nguyên tắc, thủ tục bẩu cử trong đại hội: Tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp uỷ (Theo chỉ thị 37 của Bộ chính trị)

Đ/c Vân

- Báo cáo phương án nhân sự khoá mới (số lượng, cơ cấu; hướng dân việc ứng cử, đề cử; biểu quyết chốt danh sách nhân sự ban chi uỷ chi bộ khoá mới)

Đ/c Vân

- Bầu ban kiểm phiếu.

Đ/c Cúc

- Công bố thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử

Đ/c Trưởng ban

bầu cử

- Giải lao ( Chương trình văn nghệ )

Đoàn TN

- Công bố kết quả bầu cử ban chi uỷ khóa XXVII

Đ/c Hải

Đ/c Trưởng ban bầu cử

- Công bố kết quả quả bầu Bí thư phó bí thư chi bộ khoá XXVII.

Trưởng ban bầu cử

- Kết luận của Đoàn chủ tịch đại hội về kết quả BC

Đ/c Vân

- Thông báo phân bổ đại biểu dự đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII

Đ/c Hải

Đ/c Cúc

- Ban chi uỷ chi bộ khoá XXVII (nhiệm kỳ 2010-2015) nhận nhiệm vụ trước đại hội.

Đ/c Cúc

BCH chi uỷ khoá mới

- Đ/c Bí thư khoá 27 đại diện chi uỷ phát biểu

 

- Thông qua nghị quyết đại hội ( biểu quyết )

Đ/c Hải

Đ/c H.Hương

- Diễn văn bế mạc đại hội

Đ/c Hải

Đ/c Vân

- Chào cờ ( cử Quốc ca, Quốc tế ca )

Đ/c Hải

 

 

BAN TỔ CHỨC