Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Trường Trung Học Cơ Sở Hoàng Hoa Thám – Phú Yên RSS

Containers Folders/Files

Lớp 6

(0/0)

Lớp 7

(0/0)

Lớp 8

(0/0)

Lớp 9

(0/0)

Tư liệu

(0/1)

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011-2012 của PGD Đông Hòa

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
18 Oct 2011
Kích thước:
99.00 Kb
Downloads:
85
Rating:
Tổng Votes:0

Thư của chủ tịch nước chúc mừng năm học 2011-2012

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
17 Oct 2011
Kích thước:
1,108.06 Kb
Downloads:
51
Rating:
Tổng Votes:0

Quy định trang phục trong ngành giáo dục của Tỉnh Phú Yên

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
14 Oct 2011
Kích thước:
334.05 Kb
Downloads:
127
Rating:
Tổng Votes:0

Thời khóa biểu lần 2 năm học 2011 - 2012

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
11 Oct 2011
Kích thước:
642.77 Kb
Downloads:
136
Rating:
Tổng Votes:0

Thời khóa biểu lần I năm học 2011 - 2012

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
11 Oct 2011
Kích thước:
624.87 Kb
Downloads:
92
Rating:
Tổng Votes:0

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Imindmap5

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
10 Oct 2011
Kích thước:
893.50 Kb
Downloads:
1015
Rating:
Tổng Votes:0

Phân phối chương trình THCS của PGD Đông Hòa

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
06 Oct 2011
Kích thước:
410.95 Kb
Downloads:
43
Rating:
Tổng Votes:0

Quyết định ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2011-2012

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
06 Oct 2011
Kích thước:
42.50 Kb
Downloads:
58
Rating:
Tổng Votes:0

Hướng dẫn thực hiện đóng BHYT của HS, SV từ năm học 2011 - 2012

Đăng bởi:
hoanghoatham-phuyen.sch.vn
Ngày đăng:
06 Oct 2011
Kích thước:
221.00 Kb
Downloads:
59
Rating:
Tổng Votes:0
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP