Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Tư liệu RSS

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  1 2 Next »

Công văn 3256- HD thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng trường Tiểu học.doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
03 Mar 2012
Kích thước:
55.00 Kb
Downloads:
245
Rating:
Tổng Votes:0

Hồ sơ 3 công khai (mẫu).doc.doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
03 Mar 2012
Kích thước:
337.00 Kb
Downloads:
403
Rating:
Tổng Votes:0

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại PHT....doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
02 Mar 2012
Kích thước:
60.00 Kb
Downloads:
67
Rating:
Tổng Votes:0

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học ở Tiểu học (Mới).doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
03 Mar 2012
Kích thước:
1,032.00 Kb
Downloads:
70
Rating:
Tổng Votes:0

Phụ lục - Minh chứng đánh giá chuẩn HT Tiểu học.doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
03 Mar 2012
Kích thước:
153.00 Kb
Downloads:
203
Rating:
Tổng Votes:0

Quyết định 14 - Chuẩn nghề nghiệp GV Tiểu học.doc.doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
03 Mar 2012
Kích thước:
87.00 Kb
Downloads:
271
Rating:
Tổng Votes:0

Thông tư 21 thi Giáo viên dạy giỏi các cấp..doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
03 Mar 2012
Kích thước:
123.50 Kb
Downloads:
83
Rating:
Tổng Votes:0

Thông tư 41 - Điều lệ trường Tiểu học.doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
03 Mar 2012
Kích thước:
41.00 Kb
Downloads:
199
Rating:
Tổng Votes:0

Thông tư 43/TT-BGDĐT

Mô tả tóm tắt:
Thông tư ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi.
Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
22 Apr 2015
Kích thước:
8,203.99 Kb
Downloads:
8
Rating:
Tổng Votes:0

Thông tư 55 - Hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản.doc

Đăng bởi:
phamhongthai.sch.vn
Ngày đăng:
03 Mar 2012
Kích thước:
648.50 Kb
Downloads:
66
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  1 2 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP