Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Trường THPT Ngô Gia tự RSS


Containers Folders/Files

Lớp 10

(0/0)


Lớp 11

(0/0)


Lớp 12

(0/0)


Tư liệu

(0/4)


Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating

Hướng dẫn hoạt động ngoài giờ lên lớp.doc

Mô tả tóm tắt:
Hướng dẫn hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2013-2014
Đăng bởi:
thptngogiatu.sch.vn
Ngày đăng:
19 Oct 2013
Kích thước:
70.00 Kb
Downloads:
44
Rating:
Tổng Votes:0

Ke hoach bao dam an toan ve an ninh trat tu.doc

Mô tả tóm tắt:
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ NH: 2013-2014
Đăng bởi:
thptngogiatu.sch.vn
Ngày đăng:
19 Oct 2013
Kích thước:
56.00 Kb
Downloads:
46
Rating:
Tổng Votes:0

kế hoạch CNTT.doc

Mô tả tóm tắt:
KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC : 2013-2014
Đăng bởi:
thptngogiatu.sch.vn
Ngày đăng:
19 Oct 2013
Kích thước:
49.00 Kb
Downloads:
13
Rating:
Tổng Votes:0

kế hoạch xây dựng trường học thân thiện.doc

Mô tả tóm tắt:
kế hoạch xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực năm học: 2013-2014
Đăng bởi:
thptngogiatu.sch.vn
Ngày đăng:
19 Oct 2013
Kích thước:
53.00 Kb
Downloads:
42
Rating:
Tổng Votes:0

KEẾ HOẠCH BD - PD 2012.doc

Mô tả tóm tắt:
kế hoạch bồi dưỡng phụ đạo năm học 2013-2014
Đăng bởi:
thptngogiatu.sch.vn
Ngày đăng:
19 Oct 2013
Kích thước:
34.50 Kb
Downloads:
40
Rating:
Tổng Votes:0

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN.doc

Đăng bởi:
thptngogiatu.sch.vn
Ngày đăng:
30 Oct 2013
Kích thước:
31.00 Kb
Downloads:
48
Rating:
Tổng Votes:0
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP