Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Trường THCS Thanh Thạch - Quảng Bình RSS

Containers Folders/Files

Lớp 6

(0/6)

Lớp 7

(0/4)

Lớp 8

(0/5)

Lớp 9

(0/6)

Tư liệu

(0/7)

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  1 2 Next »

Chuẩn kiến thức Ngữ Văn 6

Mô tả tóm tắt:
Chuẩn kiến thức Kỹ năng Ngữ Văn lớp 6
Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
06 Jan 2013
Kích thước:
293.50 Kb
Downloads:
156
Rating:
Tổng Votes:0

Chuẩn kiến thức Ngữ Văn 7

Mô tả tóm tắt:
Chuẩn kiến thức Ngữ Văn 7
Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
06 Jan 2013
Kích thước:
302.50 Kb
Downloads:
153
Rating:
Tổng Votes:0

Chuẩn kiến thức Ngữ Văn 8

Mô tả tóm tắt:
  CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ 1.TIẾNG VIỆT 1.1.Từ vựng -Các lớp từ   ...
Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
06 Jan 2013
Kích thước:
309.50 Kb
Downloads:
129
Rating:
Tổng Votes:0

Chuẩn kiến thức Ngữ Văn9

Mô tả tóm tắt:
CHUẨN KIẾN THỨC LỚP 9 MÔN NGỮ VĂN CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ CẦN ĐẠT GHI CHÚ I. TIẾNG VIỆT ...
Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
06 Jan 2013
Kích thước:
330.00 Kb
Downloads:
80
Rating:
Tổng Votes:0

Giáo án Ngữ Văn lớp 9 học kỳ I năm học 2013 - 2013

Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
17 Oct 2013
Kích thước:
277.67 Kb
Downloads:
136
Rating:
Tổng Votes:0

Kỉ niệm 20/11/2010

Mô tả tóm tắt:
Hình ảnh lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
18 Nov 2012
Kích thước:
2,549.39 Kb
Downloads:
4
Rating:
Tổng Votes:0

Kỉ niệm 20/11/2010

Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
19 Nov 2012
Kích thước:
2,540.13 Kb
Downloads:
0
Rating:
Tổng Votes:0

Logo Trường THCS Thanh Thạch

Mô tả tóm tắt:
Đây là Logo của trường THCS Thanh Thạch. Áp dụng từ năm học 2012 - 2013.
Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
18 Nov 2012
Kích thước:
409.43 Kb
Downloads:
19
Rating:
Tổng Votes:0

Logo Trường THCS Thanh Thạch

Mô tả tóm tắt:
Đây là Logo của trường THCS Thanh Thạch. Áp dụng từ năm học 2012 - 2013.
Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
19 Nov 2012
Kích thước:
409.43 Kb
Downloads:
0
Rating:
Tổng Votes:0

Lớp 9 Niên khóa 2002008 - 2011

Đăng bởi:
thcsthanhthach.sch.vn
Ngày đăng:
19 Nov 2012
Kích thước:
2,352.53 Kb
Downloads:
3
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  1 2 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP