Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Trường THCS Phan Chu Trinh RSS


Containers Folders/Files

Lớp 6

(0/15)


Lớp 7

(0/11)


Lớp 8

(0/12)


Lớp 9

(0/14)


Tư liệu

(0/7)


Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  1 2 3 Next »

DE CUONG HK2 KHOI 8 (THM)

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
20 Apr 2018
Kích thước:
67.26 Kb
Downloads:
27
Rating:
Tổng Votes:0

DE CUONG HK2 KHOI 7 (THM)

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
20 Apr 2018
Kích thước:
93.20 Kb
Downloads:
38
Rating:
Tổng Votes:0

DE CUONG HK2 KHOI 8

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
20 Apr 2018
Kích thước:
118.14 Kb
Downloads:
34
Rating:
Tổng Votes:0

DE CUONG HK2 KHOI 9

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
20 Apr 2018
Kích thước:
169.91 Kb
Downloads:
41
Rating:
Tổng Votes:0

Tổ NN-NK- Thi lại Tiếng Anh 6

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
02 Dec 2015
Kích thước:
63.00 Kb
Downloads:
6
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 7 HỌC KÌ I

Mô tả tóm tắt:
Đề cuong gồm các ND chính tin học 7 HK I
Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
12 Dec 2015
Kích thước:
136.50 Kb
Downloads:
20
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 6 (THM)

Mô tả tóm tắt:
tải file
Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
12 Dec 2015
Kích thước:
40.50 Kb
Downloads:
17
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 6 HỌC KÌ I

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
12 Dec 2015
Kích thước:
115.00 Kb
Downloads:
15
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG TIN 8-2015-2016

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
14 Dec 2015
Kích thước:
52.50 Kb
Downloads:
17
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG TOÁN 9 HKI-2015-2016

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
14 Dec 2015
Kích thước:
457.00 Kb
Downloads:
20
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  1 2 3 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP