Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Trường THCS Phan Chu Trinh RSS


Containers Folders/Files

Lớp 6

(0/11)


Lớp 7

(0/8)


Lớp 8

(0/10)


Lớp 9

(0/11)


Tư liệu

(0/7)


Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  1 2 Next »

Tài Liệu Hướng Dẫn Active Inspire

Mô tả tóm tắt:
Tài liệu hướng dẫn sữ dụng phần mềm Active Inspire 1.8
Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
30 Sep 2016
Kích thước:
3,453.65 Kb
Downloads:
2
Rating:
Tổng Votes:0

Tổ NN-NK- Thi lại Tiếng Anh 6

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
02 Dec 2015
Kích thước:
63.00 Kb
Downloads:
3
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH VĂN 6 2016-2017

Mô tả tóm tắt:
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH VĂN 6 VNEN 2016-2017ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH VĂN 6 2016-2017
Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
04 Apr 2017
Kích thước:
81.00 Kb
Downloads:
27
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ANH VĂN 7 2016-2017

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
04 Apr 2017
Kích thước:
37.50 Kb
Downloads:
38
Rating:
Tổng Votes:0

Để Cương Ôn Tập CN6(VNEN)

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
21 Apr 2016
Kích thước:
23.00 Kb
Downloads:
10
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI GDCD + SỬ 2016-2017

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
15 Dec 2016
Kích thước:
47.50 Kb
Downloads:
26
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 VĂN 7 VNEN

Mô tả tóm tắt:
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 VĂN 7 VNEN
Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
05 Dec 2016
Kích thước:
31.00 Kb
Downloads:
76
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯỜNG ÔN TẬP KÌ 1 TOÁN 9

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
13 Dec 2016
Kích thước:
344.00 Kb
Downloads:
18
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG TIN 8-2015-2016

Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
14 Dec 2015
Kích thước:
52.50 Kb
Downloads:
16
Rating:
Tổng Votes:0

ĐỀ CƯƠNG TIN HỌC 6 (THM)

Mô tả tóm tắt:
tải file
Đăng bởi:
phanchutrinh.sch.vn
Ngày đăng:
12 Dec 2015
Kích thước:
40.50 Kb
Downloads:
13
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  1 2 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP