Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Trường THCS Đức Hóa RSS


Containers Folders/Files

Lớp 6

(0/2)


Lớp 7

(0/2)


Lớp 8

(0/0)


Lớp 9

(0/1)


Tư liệu

(0/4)


Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  1 2 Next »

1401 ke hoach thoi gian nam hoc.pdf

Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
31 Jul 2013
Kích thước:
1,275.01 Kb
Downloads:
8
Rating:
Tổng Votes:0

Bản đồ tư duy

Mô tả tóm tắt:
Bản đồ tư duy toán 8
Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
02 Jul 2013
Kích thước:
55.74 Kb
Downloads:
12
Rating:
Tổng Votes:0

Bản đồ tư duy

Mô tả tóm tắt:
Bản đồ tư duy hinh học lop 8
Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
02 Jul 2013
Kích thước:
55.74 Kb
Downloads:
1
Rating:
Tổng Votes:0

banner.jpg

Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
25 Jun 2013
Kích thước:
136.44 Kb
Downloads:
8
Rating:
Tổng Votes:0

BDTX-huong dan

Mô tả tóm tắt:
Hướng dẫn viết BDTX
Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
06 Aug 2013
Kích thước:
77.50 Kb
Downloads:
30
Rating:
Tổng Votes:0

BDTX-Kế hoạch

Mô tả tóm tắt:
Kế hoach bồi dưỡng thường xuyên
Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
06 Aug 2013
Kích thước:
61.00 Kb
Downloads:
29
Rating:
Tổng Votes:0

BDTX-M2

Mô tả tóm tắt:
M2-Kế hoạch bồi dưỡng trường
Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
06 Aug 2013
Kích thước:
75.50 Kb
Downloads:
23
Rating:
Tổng Votes:0

BDTX-M3

Mô tả tóm tắt:
M3 kế hoạch bồi dưỡng phòng
Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
06 Aug 2013
Kích thước:
70.50 Kb
Downloads:
18
Rating:
Tổng Votes:0

BDTX-M4

Mô tả tóm tắt:
M4 phiếu đánh giá
Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
06 Aug 2013
Kích thước:
63.50 Kb
Downloads:
58
Rating:
Tổng Votes:0

BDTX-M8 khung thời gian hằng năm

Mô tả tóm tắt:
M8 khung thời gian thực hiện hằng năm
Đăng bởi:
duchoa.sch.vn
Ngày đăng:
06 Aug 2013
Kích thước:
36.00 Kb
Downloads:
40
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  1 2 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP