Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Trường THCS Đông Lê - Quảng Bình RSS

Containers Folders/Files

Lớp 6

(0/0)

Lớp 7

(0/0)

Lớp 8

(0/0)

Lớp 9

(0/0)

Tư liệu

(0/1)

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  1 2 Next »

58-2011-TT-BGDĐT 11[1].doc

Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
19 Mar 2012
Kích thước:
236.50 Kb
Downloads:
47
Rating:
Tổng Votes:0

bai hat

Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
02 Mar 2012
Kích thước:
20.50 Kb
Downloads:
58
Rating:
Tổng Votes:0

Công văn hướng dẫn sử dụng SGK

Mô tả tóm tắt:
Công văn Số: 6631/BGDĐT-GDTrH V/v: Sử dụng SGK phổ thông Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2008 và tài liệu giảng dạy, h...
Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
02 Apr 2012
Kích thước:
59.50 Kb
Downloads:
129
Rating:
Tổng Votes:0

Công văn Số: 11185/GDTH V/v Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường PT

Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
16 Mar 2012
Kích thước:
71.50 Kb
Downloads:
4980
Rating:
Tổng Votes:0

Công văn từ SGD Quảng Bình về phồng chống bệnh chân tay miệng

Mô tả tóm tắt:
Công văn phòng chống beenhuj chân tay miệng từ SGD
Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
27 Mar 2012
Kích thước:
803.11 Kb
Downloads:
60
Rating:
Tổng Votes:0

Quy che truong THCS chuan QG 23-02-10..doc

Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
19 Mar 2012
Kích thước:
94.50 Kb
Downloads:
117
Rating:
Tổng Votes:0

qđ Số: 01/2003/QĐ-BGD&ĐT Công tác TV trường học

Mô tả tóm tắt:
Quyết định về công tác thư viện trường học
Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
16 Mar 2012
Kích thước:
62.50 Kb
Downloads:
566
Rating:
Tổng Votes:0

Thơ vui nhân ngày PNVN

Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
04 Mar 2012
Kích thước:
19.50 Kb
Downloads:
83
Rating:
Tổng Votes:0

Thông tư 01/2011/BNV-Kỷ thuật trình bày văn bản

Mô tả tóm tắt:
K
Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
08 Mar 2012
Kích thước:
980.10 Kb
Downloads:
55
Rating:
Tổng Votes:0

Thông tư 08/TT về khen thưởng kỷ luật học sinh trung học

Đăng bởi:
thcsdongle.sch.vn
Ngày đăng:
04 Mar 2012
Kích thước:
107.50 Kb
Downloads:
1317
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  1 2 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP