Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Trường Trung Học Thực Hành - ĐSHP RSS

Containers Folders/Files

Lớp 10

(0/5)

Lớp 11

(0/0)

Lớp 12

(0/7)

Tư liệu

(0/4)

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating

Bai giang mon Sinh bang Tieng Anh 1.zip

Mô tả tóm tắt:
Bài giảng môn Sinh bằng Tiếng Anh (do du HS Ngọc Long chuyển về từ Mỹ)
Đăng bởi:
thth
Ngày đăng:
10 Feb 2011
Kích thước:
18,284.42 Kb
Downloads:
343
Rating:
Tổng Votes:0

Các mẫu phiếu dự thi HS NCKH

Mô tả tóm tắt:
Các mẫu phiếu dự thi HS NCKH
Đăng bởi:
thth
Ngày đăng:
30 Dec 2015
Kích thước:
153.32 Kb
Downloads:
126
Rating:
Tổng Votes:0

Một số vấn đề trọng tâm của vật lý 12

Đăng bởi:
thth
Ngày đăng:
02 Nov 2010
Kích thước:
307.50 Kb
Downloads:
1092
Rating:
Tổng Votes:0

Phần mềm xắp xếp giám thị coi thi

Mô tả tóm tắt:
Phần mềm xắp xếp giám thị coi thi Sư tập từ Thuvienvatly.com
Đăng bởi:
thth
Ngày đăng:
29 Mar 2010
Kích thước:
495.62 Kb
Downloads:
973
Rating:
Tổng Votes:0

Phieu xet duyet NCKH da sua ngay 9-12.zip

Mô tả tóm tắt:
Phieu xet duyet NCKH da sua ngay 9-12
Đăng bởi:
thth
Ngày đăng:
14 Jan 2016
Kích thước:
897.59 Kb
Downloads:
85
Rating:
Tổng Votes:0

Phương pháp giải bài toán bằng các định luật bảo toàn

Đăng bởi:
thth
Ngày đăng:
02 Nov 2010
Kích thước:
197.50 Kb
Downloads:
1661
Rating:
Tổng Votes:0

Đề thi HSG Toán các tỉnh thành trong cả nước

Đăng bởi:
thth
Ngày đăng:
12 Feb 2011
Kích thước:
741.65 Kb
Downloads:
1398
Rating:
Tổng Votes:0
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP