Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Tư liệu RSS

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker và Adobe Presenter

Mô tả tóm tắt:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecture Maker và Adobe Presenter (dùng để tạo bài giảng E-learning). File cài đặt...
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
12 Apr 2010
Kích thước:
2,927.79 Kb
Downloads:
770
Rating:
Tổng Votes:0

Công nghệ Kĩ thuật và Dạy nghề

Mô tả tóm tắt:
Sách tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
12 Apr 2010
Kích thước:
1,459.22 Kb
Downloads:
58
Rating:
Tổng Votes:0

Từ điển Vật lý & Toán học Anh - Việt

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
23 Mar 2010
Kích thước:
1,992.50 Kb
Downloads:
352
Rating:
Tổng Votes:0

Thành ngữ Tiếng Anh

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
23 Mar 2010
Kích thước:
702.82 Kb
Downloads:
89
Rating:
Tổng Votes:0

Quy chế 40 hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh phổ thông (và QĐ sửa đổi)

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
23 Mar 2010
Kích thước:
116.50 Kb
Downloads:
223
Rating:
Tổng Votes:0

Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học (TS. Hoàng Ngọc Vinh)

Mô tả tóm tắt:
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
383.50 Kb
Downloads:
135
Rating:
Tổng Votes:0

4000 từ tiếng Anh hay dùng nhất

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
23 Mar 2010
Kích thước:
1,615.51 Kb
Downloads:
395
Rating:
Tổng Votes:0

Rèn kĩ năng từ vựng tiếng Anh

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
23 Mar 2010
Kích thước:
42,909.19 Kb
Downloads:
37
Rating:
Tổng Votes:0

Rèn kĩ năng viết câu Tiếng Anh

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
23 Mar 2010
Kích thước:
4,183.53 Kb
Downloads:
106
Rating:
Tổng Votes:0

Ngữ pháp Tiếng Anh căn bản

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
23 Mar 2010
Kích thước:
1,952.27 Kb
Downloads:
87
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP