Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Tư liệu RSS

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker và Adobe Presenter

Mô tả tóm tắt:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecture Maker và Adobe Presenter (dùng để tạo bài giảng E-learning). File cài đặt...
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
12 Apr 2010
Kích thước:
2,927.79 Kb
Downloads:
766
Rating:
Tổng Votes:0

Công nghệ Kĩ thuật và Dạy nghề

Mô tả tóm tắt:
Sách tham khảo chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
12 Apr 2010
Kích thước:
1,459.22 Kb
Downloads:
58
Rating:
Tổng Votes:0

Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học (TS. Hoàng Ngọc Vinh)

Mô tả tóm tắt:
Tài liệu bồi dưỡng giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
383.50 Kb
Downloads:
128
Rating:
Tổng Votes:0

Cẩm nang Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2010

Mô tả tóm tắt:
Gói tài liệu gồm: Bản thảo Cuốn Những điều cần biết...; Bảng mã tỉnh, mã huyện; Bảng phân chia khu vực tuyển si...
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
2,452.88 Kb
Downloads:
91
Rating:
Tổng Votes:0

Cẩm nang Những điều cần biết về tuyển sinh TCCN 2010

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
1,289.45 Kb
Downloads:
57
Rating:
Tổng Votes:0

Bộ đề thi học sinh giỏi quốc gia 2010 (Đủ các môn)

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
2,886.30 Kb
Downloads:
173
Rating:
Tổng Votes:0

Ngữ pháp Tiếng Anh Sơ cấp

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
1,427.73 Kb
Downloads:
126
Rating:
Tổng Votes:0

Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành - Có lời giải

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
966.57 Kb
Downloads:
539
Rating:
Tổng Votes:0

Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành: English Vocabulary in Use -Upper-Intermediate-Advanced

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
4,032.73 Kb
Downloads:
71
Rating:
Tổng Votes:0

Ngữ pháp Tiếng Anh thực hành: English Vocabulary in Use - Elementary

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
23 Mar 2010
Kích thước:
4,367.67 Kb
Downloads:
69
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP