Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Tư liệu RSS

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

Danh mục mã trường THPT và đơn vị đăng ký dự thi năm 2011

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
12 Mar 2011
Kích thước:
537.10 Kb
Downloads:
97
Rating:
Tổng Votes:0

Đại Việt Sử Kí Toàn Thư

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
14 Feb 2011
Kích thước:
6,542.00 Kb
Downloads:
90
Rating:
Tổng Votes:0

Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Hóa lớp 10, 11, 12

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
04 Nov 2010
Kích thước:
516.84 Kb
Downloads:
2287
Rating:
Tổng Votes:0

Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Toán lớp 10, 11, 12

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
04 Nov 2010
Kích thước:
4,054.53 Kb
Downloads:
2959
Rating:
Tổng Votes:0

Danh nhân toán học thế giới

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
04 Nov 2010
Kích thước:
1,632.69 Kb
Downloads:
81
Rating:
Tổng Votes:0

Lịch sử Toán học

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
04 Nov 2010
Kích thước:
2,467.42 Kb
Downloads:
63
Rating:
Tổng Votes:0

Ứng dụng lịch sử hóa học vào giảng dạy hóa học THPT

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
04 Nov 2010
Kích thước:
4,643.63 Kb
Downloads:
96
Rating:
Tổng Votes:0

Kể chuyện về kim loại

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
01 Nov 2010
Kích thước:
558.02 Kb
Downloads:
68
Rating:
Tổng Votes:0

Tạp chí Hóa học Ứng dụng, số 20 (128) - 2010

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
29 Oct 2010
Kích thước:
1,038.36 Kb
Downloads:
679
Rating:
Tổng Votes:0

Tài liệu chuẩn kiến thức kĩ năng Vật lí 10 - 11 - 12

Mô tả tóm tắt:
Bản thảo bộ sách in của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
02 Oct 2010
Kích thước:
1,648.71 Kb
Downloads:
544
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP