Home

Mạng Trường Học - Schools Network :: File Repository RSS

Tư liệu RSS

Files

Order By : ID | Tiêu đề | Downloads | Ngày đăng | Người đăng | Tác giả | Rating
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »

Essential Idioms in English

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
09 Mar 2015
Kích thước:
376.08 Kb
Downloads:
74
Rating:
Tổng Votes:0

Giáo trình Excel 2010 của Microsoft Việt Nam

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
31 Aug 2011
Kích thước:
6,201.06 Kb
Downloads:
124
Rating:
Tổng Votes:0

Giáo trình PowerPoint 2010 của Microsoft Việt Nam

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
01 Sep 2011
Kích thước:
11,705.90 Kb
Downloads:
210
Rating:
Tổng Votes:0

Giáo trình Word 2010 của Microsoft Việt Nam

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
31 Aug 2011
Kích thước:
3,898.82 Kb
Downloads:
276
Rating:
Tổng Votes:0

Hướng dẫn của Bộ về việc giảm tải các môn học kể từ năm học 2011 - 2012

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
12 Sep 2011
Kích thước:
1,182.93 Kb
Downloads:
204
Rating:
Tổng Votes:0

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker và Adobe Presenter

Mô tả tóm tắt:
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecture Maker và Adobe Presenter (dùng để tạo bài giảng E-learning). File cài đặt...
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
12 Apr 2010
Kích thước:
2,927.79 Kb
Downloads:
770
Rating:
Tổng Votes:0

Just Enough English Grammar Illustrated

Mô tả tóm tắt:
Học Ngữ pháp tiếng Anh với những bài học đơn giản, minh họa bằng hình ảnh, khỏi dùng từ điển, thật tiện lợi!
Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
22 May 2010
Kích thước:
4,074.62 Kb
Downloads:
72
Rating:
Tổng Votes:0

Kể chuyện về kim loại

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
01 Nov 2010
Kích thước:
558.02 Kb
Downloads:
68
Rating:
Tổng Votes:0

Kê hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
12 May 2019
Kích thước:
804.72 Kb
Downloads:
31
Rating:
Tổng Votes:0

Kết quả thi THPT quốc gia năm 2016

Đăng bởi:
thptanminh
Ngày đăng:
26 Jul 2016
Kích thước:
25.05 Kb
Downloads:
114
Rating:
Tổng Votes:0
Page:  « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next »
Remository 3.52.8 is technology by Guru PHP