Home

Khóa học 14 ngày về phương pháp dạy học (TS. Hoàng Ngọc Vinh) Download

Mô tả:

Tài liệu bồi dưỡng giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đăng bởi:
THPT An Minh (thptanminh)
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
383.50 Kb
Downloads:
123
Tác giả:
THPT An Minh
Ngày:
24 Mar 2010
Rating:
Tổng Votes:0