Home

Hướng dẫn sử dụng Lecture Maker và Adobe Presenter Download

Mô tả:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Lecture Maker và Adobe Presenter (dùng để tạo bài giảng E-learning). File cài đặt dung lượng khá lớn, quý thầy cô liên hệ thầy Nghiêm để chép trực tiếp (nhớ mang theo USB).

Đăng bởi:
THPT An Minh (thptanminh)
Ngày đăng:
12 Apr 2010
Kích thước:
2,927.79 Kb
Downloads:
761
Tác giả:
THPT An Minh
Ngày:
12 Apr 2010
Rating:
Tổng Votes:0