Home

Cẩm nang Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng 2010 Download

Mô tả:

Gói tài liệu gồm: Bản thảo Cuốn Những điều cần biết...; Bảng mã tỉnh, mã huyện; Bảng phân chia khu vực tuyển sinh; Bảng mã đơn vị ĐKDT; Bảng mã trường THPT; Quy chế thi ĐH, CĐ 2010...

Đăng bởi:
THPT An Minh (thptanminh)
Ngày đăng:
24 Mar 2010
Kích thước:
2,452.88 Kb
Downloads:
82
Tác giả:
THPT An Minh
Ngày:
24 Mar 2010
Rating:
Tổng Votes:0