Home

ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THI ĐẤU TRONG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU NĂM HỌC 2011 – 2012

Viết bởi THPT Phan Bội Châu - Bình Thuận   
Thứ hai, 12 Tháng 9 2011 16:10

ĐIỀU LỆ CÁC MÔN THI ĐẤU TRONG HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

NĂM HỌC 2011 – 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số: ……THPT PBC ngày 10/ 9/2011 của Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu)

 

A- MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Nhằm duy trì và đầy mạnh phong trào rèn luyện thân thể, tập luyện thể dục thể thao trong học sinh toàn trường để nâng cao kỹ, chiến thuật và thể lực. Qua đó phát hiện năng khiếu TDTT của học sinh để tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị lực lượng VĐV tham gia các giải TDTT toàn tỉnh do Sở GDĐT tổ chức.

- Các lớp tuyển chọn và cử vận động viên dự thi đúng đối tượng, có khả năng chuyên môn cao và đúng Điều lệ.

B- ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1. Đối tượng: Gồm học sinh các khối lớp 10, 11 và 12:

-  Mỗi lớp thành lập 01 đoàn VĐV.

- Các VĐV phải là học sinh đang theo học ở các lớp thuộc năm học 2011 – 2012, đủ sức khỏe và ở độ tuổi đã qui định.

- Độ tuổi của VĐV: Sinh năm 1994 trở lại đây.

2. Điều kiện dự thi:

- Nộp 01 bảng đăng ký tham gia HKPĐ cấp trường do GVCN ký. (Lưu ý: GVCN phải chịu trách nhiệm toàn bộ các vấn đề của các thành viên trong đoàn theo danh sách đã đăng ký (theo mẫu).

- Phiếu thi đấu của từng VĐV (theo mẫu).

 

 

PHIẾU THI ĐẤU HKPĐ TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

NĂM HỌC 2011 – 2012

MÔN: …………………………….

 

                                         - Họ và tên học sinh: …………………..……………………

         Dán ảnh                    - Ngày tháng năm sinh: ……………………………………..

            3x4                       - Nơi sinh: ……………………………..……………………

                                        - Lớp: ………………………………………………………

           Chữ ký của học sinh                                     GVCN

                                                                            (ký, ghi rõ họ tên)


C- CÁC MÔN THI ĐẤU:

Gồm các môn: Bóng đá mini nữ (khối 10); Bóng đá mini nam (khối 11, 12) Cầu lông (03 khối); Điền kinh (03 khối).

D- THỜI GIAN TỔ CHỨC:

- Được tổ chức từ ngày 18/9 đến hết ngày 16/10/2011:

- Họp chuyên môn vào lúc 07h30 ngày 15/9/2011 tại hội trường trường THPT Phan Bội Châu. Thành phần dự họp của các đoàn: GVCN hoặc Lớp trưởng các lớp.

E- CÁC QUI ĐỊNH KHÁC:

1. Khiếu nại: Chỉ có GVCN hoặc lớp trưởng, mới có quyền khiếu nại bằng văn bản và gởi cho:

- Tổng Trọng tài, nếu có vấn đề về chuyên môn, bốc thăm thi đấu.

- Bộ phận kiểm tra nhân sự, nếu có vấn đề về hồ sơ.

- Tổng Thư ký, nếu có vấn đề về kết quả thi đấu,…được phát hiện trong thi đấu, chậm nhất là 15 phút kể từ khi trần đấu kết thúc.

Các bộ phận trên phải giải quyết các khiếu nại chậm nhất sau 01 giờ kể từ khi nhận đơn khiếu nại. Mọi cá nhân, đơn vị có liên quan phải phục tùng các quyết định đó và chịu trách nhiệm về những ý kiến của mình. Khi đã có quyết định của các bộ phân trên, nếu thấy chưa thỏa đáng có quyền khiếu nại lên cấp cao hơn, nhưng phải tiếp tục ra sân thi đấu, nếu quá 05 phút mà không thi đấu tiếp, xem như tự ý bỏ cuộc, sẽ bị xử thua theo Điều lệ qui định.

2. Trưởng đoàn phải là GVCN các lớp và chịa hoàn toàn trách nhiệm về nhân sự của đơn vị lớp mình.

3. Trang phục thi đấu thống nhất theo từng đơn vị lớp, đúng qui định của điều lệ các môn thi.

G- KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM THI ĐUA:

1. Khen thưởng:

- BTC tặng giấy khen và tiền thưởng cho tập thể và cá nhân theo điều lệ từng môn thi.

2. Kỷ luật: Bất kỳ cá nhân, đơn vị nào vi phạm điều lệ, qui định của BTC cũng như luật thi đấu của từng môn, tùy theo mức độ sai phạm sẽ bị kỷ luật từ phê bình, cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài và hủy bỏ thành tích thi đấu của VĐV.

3. Cách tính điểm thi đua:

- Điền kinh: Điểm môn điền kinh nhân hệ số 3(Cách tính điểm cụ thể, xem mục 4.I.H);

- Bóng đá: Điểm bóng đá nhân hệ số 2(Cách tính điểm cụ thể, xem mục 4.III.H);

- Cầu lông: Điểm cầu lông nhân hệ số 1(Cách tính điểm cụ thể, xem mục 4.II.H).

* Điểm thi đua = Tổng điểm các môn (có nhân hệ số)/ Tổng hệ số.

* Nếu vi phạm Điều lệ hoặc qui định của BTC cũng như luật thi đấu sẽ bị trừ điểm thi đua, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị trừ từ 1 đến 3 điểm.

H- ĐIỀU LỆ CỤ THỂ TỪNG MÔN THI:

I. MÔN ĐIỀN KINH:

1. Tính chất: Thi đấu cá nhân

2. Nội dung – Số lượng:

* Mỗi lớp cử ít nhất 02 VĐV. Mỗi VĐV tham gia ít nhất 02 nội dung thi đấu.

* Nội dung môn thi: Chạy cự li ngắn nam, nữ; Nhảy xa nam, nữ; Nhảy cao nam, nữ; Đẩy tạ nam, nữ, 800m nữ, 1500m nam.

3. Luật: Áp dụng luật Điền kinh của UB. TDTT Việt Nam và một số luật bổ sung.

4. Cách tính điểm:

- Mỗi lớp tham gia đủ 04 nội dung thi đấu trở lên đạt 8 điểm.

- Mỗi lớp tham gia 03 nội dung thi đấu đạt 7 điểm.

- Mỗi lớp tham gia 02 nội dung thi đấu đạt 6 điểm.

- Mỗi lớp tham gia 01 nội dung thi đấu đạt 5 điểm.

* Đạt 01 thứ hạng: nhất, nhì hoặc ba thì được cộng 1 điểm.

* Đạt từ 02 thứ hạng trở lên: Thì được cộng tối đa 2 điểm.

* Không tham gia thi đấu: Thì điểm 0

II. MÔN CẦU LÔNG:

1. Tính chất: Thi đấu đôi nam, đôi phối hợp nam nữ

2. Số lượng: Mỗi lớp được cử 03 VĐV nam, 01 VĐV nữ. Mỗi VĐV dự thi không quá 01 nội dung ( có tham dự 1 đôi).

3. Thể thức thi đấu: Loại trưc tiếp 01 lần thua.

- Vòng loại: thi đấu 01 ván 30 điểm, đội nào ghi 30 điểm trước sẽ thắng trận đấu đó.

- Vòng Bán kết, Chung kết: thi đấu 03 ván thắng 02, mỗi ván 21 điểm.

4. Cầu thi đấu: Do BTC cung cấp.

5. Vợt: VĐV tự trang bị vợt theo đúng luật qui định.

6. Giày thi đấu: Giày vải (bata) không đinh, đặc biệt không được mang giày đế đen vào sàn gỗ.

7. Luật: Áp dụng luật Cầu lông do Liên đoàn Cầu lông Việt Nam ban hành và một số luật bổ sung.

8. Cách tính điểm:

- Mỗi lớp tham gia đủ 02 nội dung thi đấu đạt 9 điểm.

- Mỗi lớp tham gia 01 nội dung thi đấu đạt 8 điểm.

* Đạt từ 01 thứ hạng trở lên: Thì được cộng tối đa 1 điểm.

* Không tham gia thi đấu: Thì điểm 0

III. BÓNG ĐÁ:

Bóng đá 05 người nữ (khối 10), Bóng đá 05 người nam (khối 11, 12): Mỗi lớp thành lập 01 đội tuyển tham dự.

1. Số lượng: 01 HLV, 01 săn sóc viên và 12 VĐV.

2. Thể thức thi đấu: Thi đấu loại trực tiếp 01 lần thua, nếu hòa sau 02 hiệp chính sẽ thi đấu luân lưu để xác định đội thắng.

3. Các qui định khác:

- Luật: Áp dụng luật thi đấu bóng đá 05 người theo hiện hành của Ủy ban TDTT Việt Nam.

- Bóng thi đấu: Bóng thi đấu số 4.

- Thời gian thi đấu: Mỗi trận đấu 02 hiệp, mỗi hiệp 20 phút (không trừ thời gian bóng chết). Thời gian nghỉ giữa hiệp 10 phút. Mỗi đội được quyền hội ý 01 phút trong mỗi hiệp đấu.

- Giày thi đấu : Giày vải (bata) không đinh, đặc biệt không được mang giày đế đen vào sàn gỗ.

4. Cách tính điểm:

- Đạt hạng nhất và nhì: Đạt 10 điểm;

- Đạt hạng ba và tư: Đạt 9 điểm;

- Loạt vào vòng 8 đội : Đạt 8 điểm;

- Có tham gia thi đấu vòng loại: 7 điểm

* Không tham gia thi đấu: Thì điểm 0

 

 

Nơi nhận:

- Sở GDĐT (để báo cáo);

- Ban giám hiệu;

- Tổ trưởng, tổ CM, các ban, đoàn thể (để phối hợp);

- GVCN, học sinh các lớp (để thực hiện)

- Trưởng ban TDTT;

- Niêm yết tại bảng thông báo của trường;

- Website trường;

- Lưu hồ sơ TDTT.

 

 

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                        Số: ……./QĐ.THPT PBC                              Phan Thiết, ngày ……tháng ……năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Thành lập Ban chỉ đạo Hội Khỏe Phù Đổng trường THPT Phan Bội Châu – năm học 2011 - 2012

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trường trường THPT Phan Bội Châu;

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2011 – 2012 của trường THPT Phan Bội Châu;

Theo đề nghị của ông Trưởng ban thể thao trường THPT Phan Bội Châu.

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Nay thành lập Ban chỉ đạo HKPĐ cấp trường trường THPT Phan Bội Châu,  năm học 2011 – 2012. Gồm các Ông (Bà) có tên sau:

Trưởng ban          : Ông Nguyễn Quang Vinh – Hiệu trưởng;

Phó Trưởng ban   : Ông Nguyễn Hữu Nhạc – P. Hiệu trưởng;

Chỉ đạo viên         : Ông Nguyễn Trung Cảnh – TB. TDTT;

Giám sát               : Mời Ông Châu Huy Hoan - ĐD. HCMHS

Phụ trách CM       : Ông Trần Văn Chinh – TTCM Thể dục;

Thư ký tổng hợp  : Mời Ông Trần Quang Hào – Giáo viên;

Phụ trách tài chính         : Bà Trần Thị Thúy – Kế toán.

Cùng danh sách tổ trọng tài điều khiển các môn thi đấu tại HKPĐ cấp trường, năm học: 2011 – 2012.

Điều 2: Các Ông (Bà) ở tên tại điều 1 có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể để giải HKPĐ cấp trường, năm học 2011 – 2012 đạt kết quả tốt.

Điều 3: Các Ông (Bà) có tên tại điều 1, Tổ trưởng, Trưởng các ban, đoàn thể, trọng tài và các thành viên tham gia HKPĐ cấp trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu;

- Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu: Văn phòng

 

 

 

DANH SÁCH TỔ TRỌNG TÀI LÀM NHIỆM VỤ TẠI HKPĐ CẤP TRƯỜNG

(Kèm theo quyết định số: ……..THPT PBC của Hiệu trưởng trường THPT Phan Bội Châu).

 

I- Tổ trọng tài môn: Điền kinh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ CM

Ghi chú

1

Ô. Trần Văn Chinh

TTCM

Thể dục

TT. trọng tài môn ĐK

2

Ô. Nguyễn Trung Cảnh

TBTDTT

Thể dục

 

3

Ô. Nguyễn Trung Hiếu

Giáo viên

Thể dục

 

4

Ô. Trương Văn Cầm

Giáo viên

Thể dục

 

5

Bà. Phan Thị Hoa

Giáo viên

Thể dục

 

6

Ô. Nguyễn Hữu Ninh

Giáo viên

Thể dục

 

7

Ô. Nguyễn An Lành

Giáo viên

Thể dục

 

8

Ô. Phạm Thiên Nhã

Giáo viên

Thể dục

 

9

Mời Ông Trần Quang Hào

Giáo viên

Giám thị

 

 

II. Tổ trọng tài môn: Cầu Lông

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ CM

Ghi chú

1

Mời Ông Trần Quang Hào

Giáo viên

Giám thị

TT. trọng tài môn CL

2

Ô. Nguyễn Trung Cảnh

TBTDTT

Thể dục

 

3

Ô. Nguyễn An Lành

Giáo viên

Thể dục

 

4

Ô. Nguyễn Hữu Ninh

Giáo viên

Thể dục

 

5

Mời Ông Võ Kiều Bảo Duy

Nhân viên

Văn phòng

 

6

Ô. Phạm Thiên Nhã

Giáo viên

Thể dục

 

7

Bà. Phan Thị Hoa

Giáo viên

Thể dục

 

8

Ô. Nguyễn Trung Hiếu

Giáo viên

Thể dục

 

9

Ô. Trương Văn Cầm

Giáo viên

Thể dục

 

 

III. Tổ trọng tài môn: Bóng đá

TT

Họ và tên

Chức vụ

Tổ CM

Ghi chú

1

Ô. Nguyễn Trung Cảnh

TBTDTT

Thể dục

TT. trọng tài môn BĐ

2

Mời Ông. Trần Quang Hào

Giáo viên

Giám thị

 

3

Ô. Phạm Thiên Nhã

Giáo viên

Thể dục

 

4

Ô. Nguyễn Hữu Ninh

Giáo viên

Thể dục

 

5

Ô. Trương Văn Cầm

Giáo viên

Thể dục

 

6

Mời Ông Châu Huy Hoan

Phụ huynh

 

 

 

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày …. tháng … năm 2011.

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC:  2011 - 2012.

- Căn cứ công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của Sở GD - ĐT về việc chỉ đạo công tác GDTC cho các trường học.

- Căn cứ kế hoạch năm học 2011 - 2012.

I. MỤC ĐÍCH:

- Nhằm nâng cao thể chất của học sinh, tạo không khí thi đua sôi nổi trong nhà trường để chào mừng “ 60 năm ngày thành lập trường”.

- Tạo tinh thần đoàn kết, gắn bó, thân thiện trong học sinh, thúc đẩy phong trào tập luyện TDTT với khẩu hiệu “Khỏe để học tập, rèn luyện tốt vì ngày mai lập nghiệp”.

- Phát hiện và lập đội tuyển cho Nhà trường tích cực tập luyện để tham gia thi đấu các giải do Thành phố, Tỉnh tổ chức.

II. YÊU CẦU:

- Các lớp lựa chọn VĐV xuất sắc của lớp mình để tiến hành tập luyện và tham gia thi đấu đầy đủ các môn do BTC quy định nhằm đạt thành tích cao.

- CBGV, học sinh toàn trường hưởng ứng tích cực và tham gia cổ vũ động viên tinh thần TDTT trong ngày HKPĐ.

III. THÀNH PHẦN CBGV THAM GIA HKPĐ:

(Có quyết định kèm theo)

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM:

1. Ban tổ chức:

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1

Nguyễn Quang Vinh

+ Duyệt kế hoạch và chỉ đạo HKPĐ.

+ Chủ trì các cuộc họp trước & sau HKPĐ.

 

2

Nguyễn Hữu Nhạc

+ Diễn văn khai mạc, bế mạc.

+ Các QĐ thành lập BTC, các Tiểu ban ...

+ Quyết định khen thưởng.

 

3

Nguyễn Trung Cảnh

+ Lập kế hoạch và tham mưu cho Trưởng ban, Phó ban tổ chức giải.

+ Các biên bản, lịch thi đấu, tổng hợp thành tích từ các tổ trọng tài.

+ Kiểm tra hồ sơ nhân sự, nhận và trả lời đơn khiếu nại của các đơn vị (nếu có).

+ Phân công trang trí, tuyên truyền cổ động, chuẩn bị lễ khai mạc và bế mạc.

 

4

Chi đoàn giáo viên

+ Đảm bảo về nề nếp của HS, an toàn trật tự ở các khu vực thi đấu.

 

5

Trần Quang Hào

+ Nhập máy danh sách các VĐV tham gia theo từng môn.

+ Tổng hợp danh sách các VĐV đạt giải .

 

2. Tiểu ban Chuyên môn:

TT

HỌ VÀ TÊN

NHIỆM VỤ

GHI CHÚ

1

Trần Văn Chinh

+ Chuẩn bị điều kiện sân bãi và đề xuất các dụng cụ đảm bảo thi đấu.

+ Nộp biên bản ngay sau khi kết thúc cho thư ký tổng hợp.

 

2

Trọng tài

+ Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Tổ trưởng trọng tài.

 

 

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC MÔN:

Thời gian tổ chức

Môn thể thao

Từ 7h00 đến 7h30, ngày 18/9/2011

Tổ chức lễ khai mạc

Từ 7h30 đến 17h, ngày 18/9/2011

Môn Cầu lông

Từ 19/9 đến ngày 16/10/2011

Môn Cầu lông và môn Bóng đá nữ

Từ 7h00 đến 17h00, ngày 02/10

Môn Điền kinh

Từ ngày 17/10 đến 20/11/2011

Môn Bóng đá nam

 

*Lưu ý: Giáo viên Chủ nhiệm tham gia quản lý chỉ đạo theo từng đơn vị lớp.

 

SỞ GD&ĐT BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày …. tháng … năm 2011.

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC HKPĐ CẤP TRƯỜNG

NĂM 2011 - 2012.

I. KHAI MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

THỰC HIỆN

CHUẨN BỊ

7h00 - 7h30

Chủ nhật

( 18/9/2011 )

- Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

- Đ.c Hào

 

- Diễn văn khai mạc HKPĐ

- Trưởng BTC

 

- Lời hứa quyết tâm của đại diện VĐV

- HS

Tổ TD.

- Lời hứa đại diện của Tổ trọng tài

- Đ.c Chinh

Tổ TD.

- Đồng diễn và  2 tiết mục văn nghệ chào mừng.

- Đ.c Lành

 

- Thông báo lịch và địa điểm thi đấu

- Đ.c Cảnh

 

 

II. TỔ  CHỨC THI ĐẤU:

THỜI GIAN

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG THI ĐÂÚ

GHI CHÚ

18/9 – 16/10

Nhà thi đấu đa

Cầu lông

 

19/9 – 16/10

năng trường

Bóng đá nữ

 

17/10 – 20/11

THPT   Phan

Bóng đá nam

 

 

Bội Châu

 

 

 

 

- Chạy ngắn nam, nữ

Liên hệ với

02/10/2011

Sân vận động

- Đẩy tạ nam, nữ

trường NKNV

 

Trường NKNV

- Nhảy cao nam, nữ

thuê sân vận

 

 

- Nhảy xa nam, nữ

động.

 

 

- 800m nữ

 

 

 

- 1500m nam

 

 

 

 

 

 

 

III. BẾ MẠC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG:

THỜI GIAN

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

THỰC HIỆN

CHUẨN BỊ

Thứ 2

(21/11/2011)

- Một số tiết mục văn nghệ

- Đ.c Hiếu + Đ.c Lành

 

- Diễn văn bế mạc HKPĐ

- Đ.c

TB. TDTT

- Nhận xét và công bố kết quả, thành tích

- Đ.c

TB. TDTT

- Trao phần thưởng + căn dặn, giao nhiệm vụ

- BGH

Tổ TDTT

- Kết thúc buổi lễ .

 

 

 

IV. HỌP RÚT KINH NGHIỆM:

- Thời gian: Sau khi kết thúc HKPĐ.

- Địa điểm: Phòng Hội đồng.

- Thành phần: BTC, Tổ trọng tài, Tổ phục vụ.

- Chủ trì cuộc họp: Trưởng ban tổ chức triển khai các nội dung:

+ Nhận xét quá trình thực hiện nhiệm vụ của Tổ trọng tài và Tổ phục vụ.

+ Lập danh sách và kế hoạch luyện tập tham gia giải Tỉnh (Tổ TD).

HIỆU TRƯỞNG – TRƯỞNG BTC

(Đã ký)

Nguyễn Quang Vinh

Click vào File đính kèm để tải về máy. File đính kèm